Vzory zmlúv a podaní k ochrane osobných údajov

Nachádzate sa tu

Na ochranu osobných údajov sa po prijatí Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov kladie väčší dôraz. Je preto potrebné, aby každý prevádzkovateľ dodržiaval všetky zákonné povinnosti pri spracúvaní osobných údajov a dotknutú osobu o jej právach pri spracúvaní osobných údajov riadne informoval. Pri spracúvaní osobných údajov Vám môžu byť nápomocné nasledovné vzory a formuláre.

Na oblasť ochrany osobných údajov sa naša kancelária špecializuje. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo na tejto adrese:

https://www.banos.sk/novinky/ochrana-sukromia-neopravnene-fotenie

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj