Vzory zmlúv a podaní k exekúciám

Nachádzate sa tu

V rámci exekučného konania má povinný viacero možností, ako sa brániť voči vymáhaniu pohľadávky. Môže podať námietky voči exekúcií, voči trovám exekúcie, ale aj požiadať o jej odklad či úplne zastavenie. Vzory týchto podaní, ktoré sme pre Vás sprístupnili nájdete nižšie v tejto sekcii.

Exekučné právo je jednou z našich špecializácií. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo na týchto adresách:

https://www.banos.sk/novinky/ako-sa-branit-proti-exekucii
https://www.banos.sk/novinky/vyzivne-a-exekucia
https://www.banos.sk/novinky/odklad-exekucie
https://www.banos.sk/novinky/exekucia-na-co-ma-pravo-exekutor

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj