Zdravotnícke právo

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne poradenstvo v oblasti zdravotníctva a farmácie. V rámci zdravotníckeho práva sa advokátska kancelária zaoberá najmä:

  • získavaním licencií na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení (privátne ambulancie, samostatní lekári, medicínske centrá
  • zakladaním ambulancií
  • poskytovaním komplexných právnych služieb pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
  • prípravou zmluvnej agendy pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení (príprava potrebnej dokumentácie, ako napr. zmlúv s dodávateľmi klinického materiálu)
  • analýzou, prípravou, vyhotovením a revíziou písomných podkladov k riadiacej a rozhodovacej činnosti zdravotníckych zariadení, vnútorných organizačných predpisov
  • prípravou pracovných zmlúv medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami
  • zodpovednosťou v zdravotníctve (práva a povinnosti zdravotníckych zariadení a ich pracovníkov, dôsledky porušenia povinnosti v zdravotníckeho zariadenia)
  • procesným zastupovaním pred súdmi, pred orgánmi štátnej správy, najmä Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Máte záujem o bližšie informácie?

Nezáväzne kontaktovať
Naši klienti sú aj