Zakladanie s.r.o.

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. Vám poskytne komplexné právne služby pri zakladaní obchodných spoločností (najmä s.r.o.), v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • prípravu a vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie s.r.o. (zakladateľská listina, spoločenská zmluva, všetky súvisiace čestné vyhlásenia, návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra)
  • rýchly a bezproblémový zápis s.r.o. v Živnostenskom registri, Obchodnom registri, registráciu s.r.o. na daňovom úrade pre daň z príjmov a DPH
  • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským registrom
  • vykonanie zmien v obchodnom registri (zmena obchodného mena, sídla, konateľov, predmetov činnosti, zníženie a zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, vzťahy medzi spoločníkmi, likvidácia a výmaz s.r.o. z Obchodného registra)
  • kompletné právne poradenstvo týkajúce sa s.r.o.
  • predaj vopred založených s.r.o. (ready made spoločností) prostredníctvom našich partnerov
  • zriadenie a vedenie sídla pre Vašu s.r.o. (officehousing) v spolupráci s našimi partnermi – zriadenie sídla s.r.o., označenie nehnuteľnosti, prijímanie a preberanie Vašich poštových zásielok a ich doposielanie, informovanie o zásielkach prostredníctvom e-mailov.

POZOR: Súdny poplatok za založenie s.r.o. činí 300 eur. Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. vďaka disponovaniu zaručeným elektronickým podpisom platí len polovicu štandardného súdneho poplatku, t.j. Váš súdny poplatok pri využití našich služieb bude činiť len 150 eur.

V spolupráci s našimi partnerskými advokátskymi kanceláriami pre Vás zabezpečíme založenie obchodných spoločností (najmä s.r.o.) ako aj všetky s tým súvisiace právne úkony aj na území Maďarskej republiky a Českej republiky.

Máte záujem o o bližšie informácie?

Nezáväzne kontaktovať