Pracovné úrazy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne širokú škálu odborných právnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovných úrazov, smrteľných pracovných úrazov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako takej
  • zastupovanie pri vymáhaní nárokov, práv a povinností vyplývajúcich z pracovných úrazov a smrteľných pracovných úrazov
  • zastupovanie v konaní pred inšpektorátom práce, v konaní pred súdom, v trestnom konaní a v konaní pred ďalšími štátnymi orgánmi
  • analýza, posúdenie a príprava interných dokumentov pre spoločnosti ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, atď.

Máte záujem o bližšie informácie?

Nezáväzne kontaktovať
Naši klienti sú aj