Pracovné právo

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva (advokátska kancelária zabezpečuje poradenstvo tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom)
  • právne poradenstvo súvisiace s možnosťami skončenia pracovného pomeru, ako i pomoc pri udržaní stavu zamestnancov 
  • vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru atď.
  • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
  • zastupovanie v konaniach pred inšpektorátmi práce (evidujeme desiatky konaní proti inšpektorátom práce, tu si prečítate z našich vybraných úspechov v tejto oblasti https://www.banos.sk/nase-uspechy)
  • právne služby pri získavaní potrebných víz a povolení na pobyt pre zamestnancov – cudzincov
  • vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a iných interných smerníc zamestnávateľov.

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Nezáväzne kontaktovať
Naši klienti sú aj