Konkurz a reštrukturalizácia

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti konkurzného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva
  • príprava, vypracovanie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a na povolenie reštrukturalizácie
  • zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní vrátane poradenstva v konaní o osobnom bankrote
  • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, ich zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní (vrátane ich zastupovania na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore).

Máte záujem o bližšie informácie?

Nezáväzne kontaktovať
Naši klienti sú aj