Zverejnenie osobných údajov | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Zverejnenie osobných údajov - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zverejnenie osobných údajov

11.02.2021 11:43 anonym
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám ako poškodený, právo, na základe nejakého zákona (ak áno, uveďte prosím akého) dožadovať sa informácie o tom, odkiaľ má občianske združenie informáciu, že som kontaktoval policajný zbor ohľadom podozrenia na porušovanie zákona istej strelnice. Spomínané občianske združenie, tesne po policajnej kontrole vedelo skutočnosť, že som bol oznamovateľom a na margo kamarátskeho vzťahu, so správcom strelnice ešte v daný deň, zverejnilo na svojom webe blog s väzbou na moju osobu ako podavateľa, a o pár dní na to, článok, kde som bol celým menom uvedený ako podavateľ. Polícia samozrejme popiera, žeby informáciu vyzradili, nakoľko mi odpísali, že to ani nemôžu urobiť. Podozrivé osoby takto poznajú moju identitu. Chcel by som preto listom vyzvať dané občianske združenie, aby sa k tejto skutočnosti vyjadrilo. Mám na to nejaké právo, alebo páku, ktorú by som mohol využiť? Ďakujem za radu. Pekný deň

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

16.02.2021 22:30

Dobrý deň, 

podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku máte ako oznamovateľ trestného činu právo požadovať orgány činné v trestnom konaní, aby v podanom oznámení neboli uvedené údaje o Vašej totožnosti. Z uvedeného, samozrejme, vyplýva, že orgány činné v trestnom konaní by nemali Vašu totožnosť zverejniť, nakoľko im to vyplýva z povinnosti dodržiavať mlčanlivosť. Pokiaľ ste však o utajenie Vašej totožnosti nepožiadali, v takom prípade má obvinený vedomosť o oznamovateľovi trestného činu. Obvinený tieto informácie vie zistiť aj pri nahliadnutí do vyšetrovacieho spisu. Pokiaľ však išlo iba o osoby podozrivé, v takom prípade boli orgány činné v trestnom konaní povinné dodržiavať mlčanlivosť. 

Čo sa týka Vašej otázky, či môžete požadovať informácie odkiaľ má občianske združenie informácie, že ste boli oznamovateľ, nakoľko boli tieto informácie zverejnené,  viem si predstaviť, že by ste požiadali občianske združenie v zmysle § 20 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o poskytnutie informácie na základe akého právneho základu spracúvali Vaše osobné údaje, informácie o ich pôvode a prípadne aj o vymazanie Vašich osobných údajov u občianskeho združenia. Pokiaľ by ste mali za to, že došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR s podaním podnetu. Zároveň uvádzam, že pokiaľ by zverejnením Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vášho práva na súkromie, resp. ste týmto utrpeli ujmu, môžete sa dožadovať aj ochrany podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 


Súvisiace články


Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť.    Čítať viac

Súdny dvor Európskej únie považuje IP adresu za osobný údaj

Prevádzkovatelia webstránok pozor! Ak ukladáte IP adresy, po novom budete musieť s týmito zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Ak tak neučiníte vystavujete sa možnému riziku sankcií. IP adresu možno definovať ako sieťovú adresu zariadenia (napr.    Čítať viac

Urážka na cti

Otázka: Vážený pán advokát, chcel by som sa opýtať či sa dá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za urážku na cti. Moja mama žije s mojím bratom v jednej domácnosti, kde tiež žije aj bratov zať.    Čítať viac

Neoprávnené fotenie

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby