Zrušenie zmluvy | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Zrušenie zmluvy - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zrušenie zmluvy

18.12.2013 20:14 Radoslav

Dobry deň, Za minuleho režimu som darovala neteri byt. Pred asi dvoma rokmi byt predala. Vždy sa ku mne zle správala, nadávala mi, nič mi nepomohla. Môžem zrušit túto zmluvu? Ďakujem pekne.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

23.12.2013 07:20

Dobrý deň, zrušenie darovacej zmluvy zo strany darcu je možné v prípade, ak sa obdarovaný svojím správaním voči darcovi alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pričom musí ísť o porušenie dobrých mravov značnej intenzity, prípadne sústavné porušovanie dobrých mravov voči darcovi (členom jeho rodiny) ako napríklad fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci. Na zrušenie darovacej zmluvy totiž nepostačí menej významné porušenie pravidiel dobrých mravov obdarovaným voči darcovi (členom jeho rodiny). Dôkazná povinnosť je pritom na strane žalobcu (darcu). Vo Vašom prípade, ak došlo k podobnému správaniu zo strany Vašej neteri, môžete podať na súd návrh na zrušenie darovacej zmluvy, pričom však budete musieť takéto konanie, ktoré porušuje dobré mravy aj dokázať. V danej veci by som Vám možno odporučil obrátiť sa aj na advokáta, ktorý by Vám so žalobou pomohol.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj