Poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zrušenie výživného

29.01.2020 10:30 Dušan

Dobry den, mam k Vam prosbu o radu. S exmanzelom som 8.1.2020 mala sud ohladom zrusenia vyzivneho, kde sudkyna rozhodla, ze vyzivne bude zrusene. Nakolko sa chcem odvolat do 15 dni od dorucenia rozhodnutia je povinny mi exmanzel nadalej platit vyzivne? Dakujem pekne za odpoved.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

31.01.2020 07:28

Dobrý deň, na základe § 44 zák. č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CMP") : Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. Na základe § 232 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP") vieme, že vykonateľnosť je vlastnosťou rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť niečo plniť. Vo vašom prípade teda, zániku povinnosti platiť výživné bývalým manželom. Keďže CMP je vo vzťahu k CSP lex specialis a tento ustanovuje, že rozsudok o výživnom je vykonateľný jeho doručením, právna úprava uvedená v CSP, ktorý má postavenie lex generali sa nepoužije. To znamená, že Váš bývalý manžel po doručení rozsudku nie je povinný naďalej platiť výživné.


Súvisiace články


Konanie o výživnom a vymáhanie výživného

Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom sa môže začať na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu.    Čítať viac

Aké sú možnosti v prípade, ak si povinný rodič neplní svoju povinnosť platiť výživné na dieťa?

Ak už bolo vydané rozhodnutie, ktoré je právoplatné a vykonateľné (prípadne bola súdom schválená dohoda o plnení vyživovacej povinnosti), a ktorým je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, toto rozhodnutie (dohoda) slúži ako exekučný titul.    Čítať viac

Miestna príslušnosť na podanie návrhu na určenie, zmenu, zrušenie výživného

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je daná výlučná miestna príslušnosť, ktorá sa spravuje bydliskom maloletého dieťaťa v čase začatia konania. Výlučná miestna príslušnosť platí aj v prípade, ak ide o konanie o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa (v rámci tohto konania o rozvod sa rieši aj otázka úpravy výkonu rodičovských práv a povinností vrátane povinnosti platiť výživné), miestne príslušným bude súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov.    Čítať viac

Konanie o výživnom

Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom sa môže začať na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby