zrušenie trvalého pobytu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

zrušenie trvalého pobytu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

zrušenie trvalého pobytu

28.07.2021 15:58 anonym

Dobrý deň, v byte, ktorý je predmetom dedičského konania majú nahlásený trvalý pobyt dve cudzie osoby, ktoré nie sú zákonnými dedičmi, ani nemajú vzťah k predmetnej nehnuteľnosti. Sú to dospelé osoby. Keďže dedičské konanie sa presúva na súd, kvôli jednému z dedičov, kde je predpoklad dlhého trvania, dvaja z troch zákonných dedičov nesúhlasia s trvalým pobytom týchto cudzích osôb v byte po poručiteľovi. Za byt je potrebné platiť úhrady, ktoré sa odvíjajú aj od počtu osôb. Akým spôsobom je možné zrušiť tento trvalý pobyt cudzím osobám? Má to urobiť notár, alebo kto? Keďže sa jedná o neukončené dedičské konanie.
 


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

29.09.2021 11:57

Dobrý deň,

podľa zákona o hlásení pobytu občanov ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh môže byť podaný osobne v ohlasovni pobytu príslušného mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

V prípadoch, ak je predmetná nehnuteľnosť predmetom dedičského konania, súd uznesením ustanoví správcu dedičstva (z okruhu dedičov alebo blízkych osôb), ktorému stanoví aj rozsah spravovaného majetku, jeho právomoci a zodpovednosť. V týchto prípadoch správca dedičstva koná za poručiteľa, napr. disponuje s účtami poručiteľa a koná za poručiteľa aj pred inými inštitúciami. Odporúčam Vám preto obrátiť sa v tejto veci na správcu dedičstva. V opačnom prípade bude nutné počkať až do právoplatného skončenia dedičského konania, kedy sa stanoví okruh dedičov a nových vlastníkov.


Súvisiace články


Dedičstvo

Otázka: Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu.    Čítať viac

Vydedenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.    Čítať viac

Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj