Zmluva o budúcej dohode o vysporiadaní BSM | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Zmluva o budúcej dohode o vysporiadaní BSM - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zmluva o budúcej dohode o vysporiadaní BSM

26.04.2021 18:53 anonym
Dobrý deň, na Vašej webstránke v sekcii "VZORY ZMLÚV" som našiel vzor "Zmluvy o budúcej dohode o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov". V článku I. tejto vzorovej zmluvy sa uvádza konkrétne evidenčné číslo súdneho konania, pod ktorým príslušný súd eviduje predmetné rozvodové konanie manželov. Čo však keď chcem priložiť podobnú zmluvu k Návrhu na rozvod manželov, ako doklad o súhlase oboch účastníkov s rozvodom? V okamihu, kedy nesiem podpísaný Navrh na rozvod do podateľne súdu, dané konanie ešte žiadne číslo pridelené nemá. Je možné formulovať úvodný článok takejto "Zmluvy o budúcej dohode o vyporiadaní bsm" všeobecnejšie, teda bez uvedenia konkrétneho evidenčného čísla súdneho konania?

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

02.07.2021 20:50

Dobrý deň, 

dokument Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní BSM nie je prílohou návrhu na rozvod manželstva. Táto zmluva slúži ako formálna budúca dohoda manželom, ktorí sú schopní sa dohodnúť na následnom vyporiadaní BSM po rozvode manželstva. Zdôrazňujem, že konanie o rozvod manželstva je samostatným konaním na súde, predmetom ktorého je výlučne rozvod manželstva ako taký, prípadne úprava rodičovských práv a povinností, pokiaľ majú manželia maloleté dieťa. V konaní o rozvode manželstva sa za žiadnych okolností nerieši vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.Toto dokonca nemusí byť predmetom súdneho konania vôbec, ak sa na ňom manželia dokážu spoločne dohodnúť. K návrhu na rozvod manželstva je potrebné pripojiť iba originál alebo úradne overenú fotokópiu sobášneho listu, rodného listu maloletého dieťaťa, ak toto manželia majú, potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov, e-kolok v hodnote 66,- Eur a obsahom návrhu súdu dostatočne ozrejmiť dôvod rozvodu manželstva. 

Záverom dodávam, že vzory na našej webstránke sú samozrejme len príkladom - pokiaľ v našom vzore zmluvy o budúcej dohode o vyporiadaní BSM figuruje ustanovenie odkazujúce na spisovú značku rozvodového konania, predmetné nie je podstatnou náležitosťou takejto zmluvy, teda pokiaľ by tam tento údaj vôbec nebol, nespôsobilo by to jej neplatnosť.


Súvisiace články


Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň pán Bános, potrebovala by som poradiť ohľadom pomoci mojej tete, ktorá je umiestnená v domove sociálnych služieb. Ide o to, že dôchodok ktorý dostáva jej nepostačuje na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v tomto zariadení.    Čítať viac

Návrat s dieťaťom na Slovensko

Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa poradiť. Žijem v Španielsku, mám 6 ročného syna zo Španielom. Teraz sme sa rozišli a ja musím odcestovať späť na Slovensko. Nemám tu prácu a samozrejme žiadny príjem.    Čítať viac

Rozvod - ako na to?

Dobrý deň, chcela by som požiadať pána advokáta o radu. Zrejme sa v našej rodine schyľuje k rozvodu, manžel si našiel inú ženu, ale kvôli deťom sa nechce rozvádzať a chce zostať s nami, čo je pre mňa neprijateľná predstava vzhľadom na danú situáciu, nepríjemnú atmosféru, hádky a plač a takisto nechcem, aby to naše deti zažívali.    Čítať viac

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici.    Čítať viac

Osvojenie dieťaťa

Otázka: Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj