Zameranie pozemku | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Zameranie pozemku - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zameranie pozemku

10.11.2013 16:50 anonym

dobrý deň, chcela by som sa opýtať na darovaciu zmluvu. darom som dostala polovicu pozemku. tento pozemok ma celý 1200 m2 a darom som dostala 1-ideálnu polovicu. ja som si ju však nedávala zameriavať a teraz tento tuto polovicu chcem dat zamerat pretoze ho chcem predat. chcem sa opýtať či potrebujem súhlas aj vlastníka druhej polovice alebo nie? nakoľko nie je presne určené ktorá polovica je presne moja. dakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

11.11.2013 07:02

Dobrý deň, ak by ste počas trvania spoluvlastníctva chceli svoj podiel predať, museli by ste ho najprv ponúknuť druhému spoluvlastníkovi, pretože má zo zákona predkupné právo. Predpokladám, že vo Vašom prípade máte záujem o rozdelenie predmetného pozemku, ktorý máte v spoluvlastníctve na dve samostatné časti, pričom následne by ste svoju časť chceli predať, preto najrozumnejšie by bolo zrušiť Vaše podielové spoluvlastníctvo a vzájomne sa vyporiadať. V zmysle § 141 OZ, spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Odporúčam Vám teda dohodnúť sa s druhým spoluvlastníkom na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadní. Ak by nedošlo k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby