Vzdanie sa dedičstva | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vzdanie sa dedičstva - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vzdanie sa dedičstva

30.11.2019 18:41 Kristína

Dobrý deň, po smrti starého otca má prebehnúť dedičské konanie kde dedičmi sú dvaja bratia a jeho manželka (stará mama). Obidvaja bratia sa chcú vzdať dedičstva v prospech manželky teda svojej mamy. Je potrebné napísať splnomocnenie resp. čo má takéto splnomocnenie obsahovať? Na druhej strane starý otec má ešte aj brata, a troch vnukov sú aj oni zahrnutý do dedičstva? Ďakujem.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

02.12.2019 15:05

Dobrý deň, vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča je možné, a to formou dohody. Takáto dohoda sa uvádza v dedičskom rozhodnutí. Obsah dohody je výlučne na vôli dedičov, nesmie však odporovať zákonom a dobrým mravom a musí sa týkať výlučne majetku zahrnutého do predmetného dedičstva. Dedič sa môže vzdať dedičstva v prospech iného dediča priamo na dedičskom pojednávaní. Pokiaľ sa dedič nechce zúčastniť na dedičskom pojednávaní, môže niekoho splnomocniť, aby v jeho mene urobil jednotlivé úkony, ako napr. vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča. Podpis na splnomocnení je potrebné notársky overiť. Brat Vášho zosnulého starého otca by dedil v prípade, ak by nededila manželka (t. j. Vaša stará mama), deti, a ani vnuci (t. j. nededili by žiadni príbuzní v priamom rade). Vnuci Vášho zosnulého starého otca by boli povolaní dediť v prípade, ak by nededili ich rodičia (t. j. deti zosnulého). V danom prípade, pokiaľ sa deti vzdajú dedičstva v prospech svojej mamy, výlučnou dedičkou bude ona sama.


Súvisiace články


Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj