Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /www/b/a/u35635/public_html/poradna/modules/Main/controller/controller.php on line 153
 Vysťahovanie od susedov | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vysťahovanie od susedov - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vysťahovanie od susedov

08.11.2020 10:16 anonym
Dobrý deň, sme rodina z 3 deťmi vo veku 5 4 3r. Žijeme v 4 bytovke a mame susedov ktorý večne útočia na deti, nieže by sa chodili sťažovať osobne klopanim že im vadí hluk atď. Ale oni začnú kričať po chodbe a urážať nás vulgarnymi slovami typu skur.deti treba ich doje... Atď. Napádajú slovné moju priateľku, pod oknami sa zgrupuju a ohovaraju nás. Trestné oznámenie bolo podané ale zatiaľ sa nič nespravil zo strán orgánov a po novom ohlásili správkyňi že chcú spísať petíciu na naše odťahovanie (sme nájomníci). V rámci bez problémoveho konfliktu sa radšej od sťahujeme nakoľko im by ta petícia nevyšla a opakovane by snami mali problém je možné od nich žiadať náhradu škody keďže nás v podstate odtiaľto vystvali? Ďakujem za odpoveď

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

24.11.2020 22:04

Dobrý deň,

Občiansky zákonník v ust. § 685 ods. 1 stanovuje, že nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone, teda napríklad v prípade, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. Samotná petícia obyvateľov bytového domu nezaväzuje prenajímateľa k ukončeniu nájomnej zmluvy. Môže však sám vyhodnotiť, či pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov je narušané sústavne. Podotýkame, že v prípade slovných atakov zo strany Vašich susedov môžete vždy privolať policajnú hliadku a oznámiť narúšanie občianskeho spolunažívania. Každopádne, pokiaľ by ste v byte zostali alebo by ste sa rozhodli z bytu odísť, v oboch prípadoch by ste sa mohli domáhať ochrany Vašej osobnosti podaním žaloby na súde, najmä sa domáhať upustenia od takých zásahov, a tiež primeraného zadosťučinenia, napr. ospravedlnenia. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. O náhradu škody by mohlo ísť v prípade, pokiaľ by Vaši susedia poškodili Váš majetok, prípadne ak by ich dlhodobé správanie sa poškodilo preukázateľne Vaše zdravie, prípadne Vám vznikla iná preukázateľná ujma. Pred podaním žaloby je však vhodné vyzvať susedov na upustenie od zásahov do ochrany Vašej osobnosti a vyriešiť tak veci mimosúdnou cestou. Odporúčame však Vašu situáciu konzultovať s advokátom vo Vašom okolí.  

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby