Vysťahovanie nájomcu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vysťahovanie nájomcu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vysťahovanie nájomcu

05.05.2020 10:23 Marián

Dobrý deň, ja som v opačnej situácii. Nájomca sa nechce vysťahovať aj napriek ukončenej nájomnej zmluve. Môžem ho ako prenajímateľ vysťahovať svojpomocne,alebo musím mať súhlas súdu?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

07.05.2020 12:41

Dobrý deň, pokiaľ ste s nájomcom platne ukončili nájomnú zmluvu a on sa aj po jej ukončení nechce vysťahovať nie je možné ho vysťahovať svojpomocne. Svojpomocne to nie je možné hlavne preto, že týmto úkonom by došlo k zásahu do vlastníckeho práva nájomcu, pretože nájomca môže mať v predmetnej nehnuteľnosti aj veci, ktoré nepatria Vám ako prenajímateľovi. Ak nájomca užíva Váš byt aj po skončení nájmu, môžete podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti (bytu) na príslušný súd.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj