Výpoveď | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Výpoveď - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výpoveď

16.02.2015 11:27 anonym

Dobrý deň. Pan doktor, chcem sa poradiť. Do roboty som nastúpila 15.11.2013 na PZ neurčito a pracovala som do 22.4.2014 kde som išla na PN, ktorú som mala do 15.2.2015. 16.2.2015 som nastúpila do roboty, hneď mi dala mzdová účtovníčka podpísať výpoveď, že ma prepúšťajú z organizačných dôvodov.Že nemám nárok na žiadnu dovolenku a ešte, že keď som bola tak dlho na PN tak mám zaplatiť osem dní za dovolenku, ktorá je vraj v mínuse. Nemám vraj ani nárok na odstupné. Prosím poraďte mi, ďakujem.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

25.02.2015 21:20

Dobrý deň, dôvody skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa sú striktne stanovené v § 63 Zákonníka práce, medzi ktoré patria aj organizačné dôvody. Vaša výpovedná doba bude dvojmesačná, keďže Váš pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov. V § 76 Zákonníka práce sú taxatívne ustanovené dôvody, kedy má zamestnanec nárok na odstupné. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume: a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Ak zamestnávateľ nevyplatí odstupné dobrovoľne, možno sa so sťažnosťou obrátiť na miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý môže Vášmu zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu, a rovnako sa môžete so svojim nárokom na odstupné obrátiť na súd. Rozhodnutie súdu Vám neskôr môže slúžiť ako exekučný titul. Ak máte oprávnené podozrenie z neplatného skončenia pracovného pomeru, podajte žalobu v trojmesačnej lehote na súd, ktorá plynie odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.


Súvisiace články


Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Výpoveď a odstupné

Otázka: Dobrý deň pán advokát, našla som si na internete Vašu advokátsku kanceláriu a rozhodla som sa osloviť Vás. Od 1.augusta 2012 mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zo začiatku som nemala žiadne problémy, pracovné podmienky boli dobré, aj kolektív bol skvelý.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj