Výpoveď - zrušenie pozície | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Výpoveď - zrušenie pozície - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výpoveď - zrušenie pozície

21.09.2021 10:49 anonym

Dobrý deň, v práci som dostal výpoveď na pozícii Riaditeľ spoločnosti s odôvodnením, že moja pozícia bola zrušená (mám k tomu písomné vyjadrenie). Počas výpovednej doby však zamestnávateľ hľadá na moje miesto náhradu, čo dokazuje aj zmluva so sprostredkovateľskou spoločnosťou, ktorá má za úlohu nájsť vhodného uchádzača. Je podľa práva takéto správanie v poriadku alebo mám právo na náhradu (odstupné) vo vyššej výške ako štandardne pri výpovedi ? Ďakujem za radu


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

29.09.2021 11:54

Dobrý deň,

v zmysle Zákonníka práce platí, že ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, zamestnávateľ s ním môže skončiť pracovný pomer výpoveď iba v prípade, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. Pri tomto výpovednom dôvode má zamestnávateľ tzv. ponukovú povinnosť, teda ešte pred skončením pracovného pomeru musí zamestnancovi ponúknuť iné vhodné pracovné miesto, na ktoré by spĺňal zdravotné či kvalifikačné predpoklady. Pokiaľ akékoľvek vhodné pracovné miesto pre Vás bolo k dispozícií a zamestnávateľ Vám ho neponúkol, môže ísť o neplatné skončenie pracovného pomeru. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru môže určiť len súd na základe podanej žaloby v lehote do dvoch mesiacov od skončenia pracovného pomeru. V rámci súdneho konania by zamestnávateľ musel preukázať skutočnú potrebu prijatia organizačnej zmeny, pre ktorú ste sa stali nadbytočným. Súd by prihliadol aj na to, že zrejme ste sa nestali nadbytočným, keď zamestnávateľ za Vás hneď hľadal náhradu. Neplatné skončenie pracovného pomeru či nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa však nezakladá nárok na vyššie odstupné. Odporúčame Vám obrátiť sa čím skôr s potrebnými pokladmi na advokáta vo Vašom okolí, ktorý by Vám odporučil ďalší postup.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj