Vyporiadanie BSM | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vyporiadanie BSM - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vyporiadanie BSM

21.02.2018 18:13 Roman

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať po rozvode ideme do BSM a mna by zaujimalo ked sme nadobudli dom pocas manzelstva ale manzelka do domu neinvestovala nic a neplatila ani hypotejku ktorou sme si zobrali dom ma na to narok ? ako sa tomu branit ked jej investicie boli nulove a ja sa nemienim delit o nic chcem aby dom zostal nasim dceram ona stym vobec nesuhlasi vopred dakujem za odpoved


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

23.02.2018 15:20

Dobrý deň, pokiaľ ste už rozvedený a chcete vyporiadať Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo, potom nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli počas trvania Vášho manželstva a existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ste nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva. V BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci. Rovnako fakt, že ste napríklad investície do domu vkladali z Vašej mzdy, je nutné uviesť, že táto sa rovnako stáva súčasťou BSM. Čo sa týka vyporiadania BSM po rozvode ak sa nedokážete dohodnúť o usporiadaní svojich majetkových pomerov po zániku manželstva rozvodom, do úvahy prichádza vyporiadanie súdnou cestou, na základe podaného návrhu. Návrh na vyporiadanie môže podať hociktorý z Vás. Pri vyporiadaní BSM súdom súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku manželov a jeho hodnotu. Ak sa manželia o hodnote jednotlivých vecí nedohodnú, súd zisťuje hodnotu majetku najčastejšie znaleckým posudkom (hlavne ak pôjde o nehnuteľnosti). Pri vyporiadaní BSM súdnou cestu súd vychádza z § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Ďalej, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd prihliadne aj na potreby maloletých detí a tiež na to, kto sa ako staral o rodinu, o spoločné veci, spoločnú domácnosť. Pri tejto forme vyporiadaní nehnuteľnosť súd spravidla prikáže tomu z manželov, kto sa stará o maloleté deti pochádzajúce z manželstva, ale na druhej strane druhý manžel je povinný doplatiť druhému jeho podiel v peniazoch alebo nechať mu iné, hnuteľné veci z manželstva. Pri vyporiadaní dlhov nadobudnutých počas manželstva, ktoré sú spojené s BSM, sa primerane použijú ustanovenia § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ v trojročnej prekluzívnej lehote po zániku manželstva nedohodnete alebo nepodáte návrh na vyporiadanie BSM na súde, uplatní sa zákonná domnienka, podľa ktorej pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Pokiaľ máte maloleté deti a po vyporiadaní Vášho BSM by ste chceli previesť nehnuteľnosť (predpokladnám, že darovacou zmluvou) na nich, potom by bolo potrebné schválenie takéhoto právneho úkonu súdom. Na súd by bolo treba podať návrh na určenie procesného opatrovníka, ktorý by za Vaše deti podpisoval zmluvu, nakoľko medzi Vami ako rodičmi a maloletými deťmi by bol pri uzavretí zmluvy konflikt záujmov. Následne by tento právny úkon musel súd opätovne schváliť. Súd úkon schváli vždy, ak je to v záujme maloletého dieťaťa.


Súvisiace články


Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka: Dobrý deň pán advokát, potrebovali by sme s manželom poradiť ohľadom vyporiadania BSM. Ide o to, že okrem domu, ktorý sme postavili počas manželstva, t.j. patrí do BSM, v tom problém nie je, máme ešte aj menšiu chatu, ktorú sme kúpili spoločne počas manželstva, aj na katastri ju máme zapísanú obaja na meno.    Čítať viac

Zrušenie a vysporiadanie BSM a vyrovnanie dlhu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, potrebujem od vás radu. Dá sa urobiť majetkové vysporiadanie manželov aj bez rozvodu? Pred uzavretím manželstva som zdedila rodinný dom spolu so sestrou počas manželstva nebol tento dom rekonštruovaný.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj