Vyporiadanie bsm a darovacia zmluva tretej osobe (synovi) | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vyporiadanie bsm a darovacia zmluva tretej osobe (synovi) - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vyporiadanie bsm a darovacia zmluva tretej osobe (synovi)

23.07.2021 16:26 anonym
Kedy (najskôr) môže jeden z bývalých manželov po prevedení nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva darovať svoj podiel tretej osobe?. Môže dať návrh na vklad oboch dokumentov ( dohoda o vyporiadní bsm a darovacia zmluva v jeden deň ?

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

26.07.2021 21:28

Dobrý deň, 

pokiaľ dôjde k vyporiadaniu BSM po rozvode manželstva, prvým krokom je vklad tejto dohody do príslušného katastra nehnuteľností, na základe čoho dôjde k prevodu vlastníckych práv, resp. k ich usporiadaniu v zmysle dohody. Až neskôr, keď dôjde k tomuto zápisu je možné následne vložiť darovaciu zmluvu, nakoľko táto musí reflektovať na zápis a stav aktuálny v katastri nehnuteľností ku dňu uzavretia darovacej zmluvy. 


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj