Vypocet majetku fyzickej osoby s TZP pre ucel poberania prispevku | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vypocet majetku fyzickej osoby s TZP pre ucel poberania prispevku - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vypocet majetku fyzickej osoby s TZP pre ucel poberania prispevku

10.02.2021 15:42 anonym
Dobry den, Rad by som sa opytal na nejasnosti ohladom prispevku na opatrovanie TZP. Podmienky pre peňažný príspevok na opatrovanie TZP uvadzaju aj limit ohladne majetku fyzickej osoby s TZP (39 833 eur). Zakon 447/2008 Z. z. v § 18 Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku a bodu 17 uvadza blizsie info ohladne majetku fyzickej osoby s TZP. Z textu zakona mi nie je jasne ci okrem vymenovanych veci sa do hodnoty majetky zapocitavaju aj pohladavky ako napr. pozicky alebo hypotekarny uver. V slovenskom pravnom systeme (napr. aj pre ucely dedicstva) sa do celkovej hodnoty majetky fyzickej osoby zapocitavaju okrem aktiv aj pasiva. Prikladom z praxe moze byt dalsia nehnutelnost v cene 90 tisic eur (okrem tej v ktorej ziadatel byva a ta sa do majetku v zmysle zakona nezapocitava) , ktoru ziadatel zaplatil z poskytnujej hypoteky 70 tisic eur a vlastnej hotovosti 20 tisic eur. Z tohto pohladu by som predpokladal ze vysledny majetok ziadatela prispevku na opatrovanie TZP bude 20tisic eur (po zohladneni nakupnej ceny nehnutelnosti a zaroven pohladavky banky). Viete mi prosim potvrdit, ze moje chapanie vypoctu majetku ziadatela prispevku na opatrovanie TZP je spravne pre uvedeny priklad? Nikde na internete ani vo vysvetleniach a prikladoch aplikacie zakona som nenasiel odpoved na tuto dolezitu skutocnost.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

15.02.2021 13:31

Dobrý deň, 

posudzovanie príjmu a majetku pre účely kompenzácie poskytovanej osobe ŤZP sa vykonáva v zmysle ustanovenia § 18 Zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa § 18 ods. 17 zákona platí, že "Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného v odseku 19 a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím možno považovať len podiel majetku pripadajúci na túto fyzickú osobu."  V nadväznosti na uvedené dopĺňam, že v zmysle ustanovenia § 19 zákona platí, že Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú nasledovné: nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie, poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu, hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci,na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu, jedno osobné motorové vozidlo, nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu, hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi. 

Nakoľko zákon pojem majetok v danom prípade presne nevymedzuje, odporúčam pre účely posudzovania jeho výšky úradom uviesť nielen aktíva, ale i príslušné pasíva, resp. ťarchy na majetku, aby tak úrad mohol získať komplexnejší pohľad na Vaše majetkové pomery a zohľadnil tak podľa možností Vašu situáciu čo najobjektívnejšie. 


Súvisiace články


Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň pán Bános, potrebovala by som poradiť ohľadom pomoci mojej tete, ktorá je umiestnená v domove sociálnych služieb. Ide o to, že dôchodok ktorý dostáva jej nepostačuje na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v tomto zariadení.    Čítať viac

Návrat s dieťaťom na Slovensko

Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa poradiť. Žijem v Španielsku, mám 6 ročného syna zo Španielom. Teraz sme sa rozišli a ja musím odcestovať späť na Slovensko. Nemám tu prácu a samozrejme žiadny príjem.    Čítať viac

Rozvod - ako na to?

Dobrý deň, chcela by som požiadať pána advokáta o radu. Zrejme sa v našej rodine schyľuje k rozvodu, manžel si našiel inú ženu, ale kvôli deťom sa nechce rozvádzať a chce zostať s nami, čo je pre mňa neprijateľná predstava vzhľadom na danú situáciu, nepríjemnú atmosféru, hádky a plač a takisto nechcem, aby to naše deti zažívali.    Čítať viac

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici.    Čítať viac

Osvojenie dieťaťa

Otázka: Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby