Vymáhanie pokuty | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vymáhanie pokuty - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vymáhanie pokuty

06.11.2013 14:06 Ludmila Ševčíková

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o pomoc. Včera mi prišiel list od exekútora, v ktorom odo mňa vymáha pokutu, ktorú som dostal za prekročenie rýchlosti ešte v roku 2008. Chcem sa preto opýtať, či to môžu ešte od mňa žiadať zaplatiť, keď už uplynulo odvtedy 5 rokov. Nie je to už premlčané? Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

10.11.2013 14:37

Dobrý deň, na úvod by som uviedol pár informácií k premlčaniu. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe ustanovenej v tomto zákone. Uplynutím premlčacej doby však právo nezaniká, avšak dochádza k jeho oslabeniu tým spôsobom, že ak dlžník vznesie námietku premlčania, súd už právo veriteľovi neprizná. Avšak, aj keď je právo premlčané, neznamená to, žeby dlžník nemohol svoj dlh splniť, ak tak urobí, nepôjde na strane veriteľa o bezdôvodné obohatenie. Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. To znamená asi toľko, že ak by Vám bola uložená bloková pokuta, pričom od jej uloženia príslušným orgánom by uplynulo už desať rokov, bolo by možné v prípade exekúcie takéhoto premlčaného práva uplatniť námietku voči exekúcii z dôvodu jej neprípustnosti, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať (premlčané právo na výkon práva). To znamená, že v exekučnom konaní by bolo potrebné podať námietku premlčania a žiadať exekúciu zastaviť. O tejto námietke by rozhodoval súd. Vo Vašom prípade však uplynulo iba päť rokov, to znamená, že exekútor by exekúciu mohol vykonať, pretože nedošlo k jej premlčaniu. Vo svojej odpovedi však vychádzam len z toho, čo uvádzate vo svojej otázke, preto by možno bolo lepšie, keby som mal možnosť vidieť všetky potrebné dokumenty aby som vedel poskytnúť záväzné stanovisko.


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby