Vyhrážky od brata | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vyhrážky od brata - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vyhrážky od brata

30.03.2015 12:00 Martina

Dobrý deň, môj otec nezanechal svojmu synovi nič a dovolil si zomrieť. Brat mi napísal list, kde v poslednej vete hovorí,..." nech ho nenútim k radikálnemu riešeniu"... Potom prišli SMS od brata a jeho manželky, pod ktoré sa podpísali. SMS mi zneprijemňujú život, švagriná v nich posiela kliatbu na mňa, aj moje deti a vnúčatá.Okrem toho nosí do našej smetnej nádoby rôzne zarieknuté rekvizity. Neviem, čo bude nasledovať. Okrem toho je brat poľovník, má veľa zbraní a bojím sa, aby ich nepoužil proti mne. Podotýkam, že sa s bratom nestýkam 35 rokov, otec sa s ním nestýkal 22 rokov pred svojou smrťou. Žiadne pozdĺžnosti voči nemu nemám, ani otec nemal. Môžem ich za to udať na polícií?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

21.04.2015 19:52

Dobrý deň, vo Vašom prípade by som Vám odporučil domáhať sa na súde ochrany osobnosti, v zmysle § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Na základe žaloby na ochranu osobnosti máte právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby Vám bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa primerané zadosťučinenie nezdalo postačujúce, máte tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak by sa však vyhrážky zo strany Vášho brata stupňovali, resp. neupustí od svojho konania, máte možnosť podať na ktoromkoľvek Policajnom zbore trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu (napr. vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, či pre iný trestný čin).


Súvisiace články


Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom

Otázka: Vážený pán advokát, prosím Vás o radu. Bývalý priateľ, s ktorým sa nestýkam už viac ako rok, sa nedokáže zmieriť s rozchodom, pričom svojim hrubým správaním, ponižovaním, urážkami a vyhrážkami ma od seba odohnal.    Čítať viac

Aké možnosti má svedok?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím viete mi poradiť. Svedok bol vypovedať na polícii v trestnej veci a neskôr dostal doporučený list do vlastných rúk zo súdu (pravdepodobne o tom, aby prišiel svedčiť na súd), ktorý list mu uložili na pošte.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj