Vrátenie daru | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vrátenie daru - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vrátenie daru

16.09.2018 06:57 Juraj

Dobrý deň p. Bános chcela by som Vás poprosiť o radu. S manželom sa poznáme od roku 2003, v roku 2008 sme sa zobrali, v tom čase už som vlastnila rod.dom,ktorý mi moja mama formou darovacej zmluvy darovala. S manželom sme investovali do prerábky domu, jedného dňa rok 2013 prišiel za mnou,aby som mu prepísala polovicu domu, nechcela som tak sme sa hadali apod. Nakoniec som súhlasila a prepísala, lenže hneď ako som to urobila sa začal môj manžel správať čudne kedže sme pracovali obaja v zahraničí som mu posielala 1 celý rok výplatu vo výške 1.100€ za účelom sporenia a ďalej prerobenie domu,alebo kúpa novej nehnutelnosti. Lenže po tom ako sa stal vlastníkom mi žiadne peniaze nedával ani ma neživil,kedže som pracovala celý rok v rakúsku,ani neinvestoval do domu okrem bežného platenia spotreby domu. Pred letom som sa dozvedela,že má novú známosť,konkrétne išlo o vzťah medzi ním a dcérou mojej sesternice!! Ani si neviete predstaviť ten okamih keď to celé prasklo,samozrejme už spolu mali pomer dlhšie. Tak som podala žiadosť o rozvod,kedy nás v 2014 rozviedli. Momentálne riešime vyporiadanie majetku s čím by som nemala až taký problém,ako to že by som chcela požiadať manžela alebo teda súd o vrátenie daru. Chcela by som tam uviesť,že toto všetko urobil z vypočítavosti a úmyselne sa obohatil nakoľko na mňa tlačil spočiatku a keď už mal polovicu tak sa všetko skončilo,ďalšia vec hlboko narušené rodinné vzťahy, neviem či sa môžem pustiť do vrátenia daru ak áno čo by ma čakalo. Pretože ja si pojdem za svojim návrhom že to manžel plánoval a vyjadril sa svedkyňi ktorú by som označila na predvolanie že z prvého mamželstva odišel s ,,holou riťou,, tak z tohto manželstva neodíde. Neviem vôbec čo mám od toho čakať, samozrejme je tam ďalších x vecí ktoré urobil.. Ak budete taký láskavý a poradili by ste mi. Už som vymenila 3 právnikov a výsledok žiadny. Budem bojovať zo všetkých síl. Ďakujem pekne.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

18.09.2018 07:00

Dobrý deň, čo sa týka vrátenia daru, zákon hovorí o tom, že Vy ako darca sa môžete domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k Vám alebo k členom Vašej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo darcu na vrátenie daru založené zákonom nemožno urobiť závislým od toho, ako obdarovaný naloží s predmetom daru. Rozhodovacia súdna prax sa ustálila v tom, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Hrubým porušením dobrých mravov je zvyčajne ich porušenie značnej intenzity alebo sústavné porušovanie, a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.04.2002, sp.zn. 33 Odo 137/2002 hovorí o tom, že porušenie manželskej vernosti spôsobom, ktorým manžel znevážil dôstojnosť manželky a vystavil ju pre ňu neprijateľnému poníženiu, je chovaním, ktoré sa hrubo prieči dobrým mravom. V prípade vrátenia daru manžela musíte najskôr písomne vyzvať na jeho vrátenie, v tejto výzve mu uvediete skutkový stav a dáte mu primeranú lehotu na to aby daný darovaný podiel prepísal v katastri nehnuteľností späť na Vás pretože darovací vzťah zaniká v okamihu, kedy Váš prejav dôjde manželovi, resp. obdarovanému. Týmto okamihom sa obnovujú pôvodné vzťahy. V prípade, že manžel nebude chcieť tento podiel prepísať v katastri nehnuteľností na Vás, je potrebné podať žalobu o vrátenie daru, teda aby sud rozhodol, že nehnuteľnosť je vo Vašom výlučnom vlastníctve, túto však možno podať v len obmedzenom čase. Obmedzením je všeobecná trojročná premlčacia lehota, ktorý vyplýva z ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“ Premlčacia doba tak začína plynúť odo dňa, keď darca mohol uplatniť svoje právo po prvý raz, teda odo dňa, keď obdarovaný svojím správaním naplnil skutkovú podstatu ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby