uznanie ceritifikatu z GB na uzemi SK ako zubny asistent | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

uznanie ceritifikatu z GB na uzemi SK ako zubny asistent - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

uznanie ceritifikatu z GB na uzemi SK ako zubny asistent

18.02.2021 11:00 anonym

Dobry deň. Vyštudovala som strednu ekonomicku skolu na uzemi SK. Vo Velkej Britanii som v roku 2006 si spravila certifikát na zubnu asistentku NEBDN (national examining board for dental nurses) National certificate. Študovala som to 1 rok popri zamestnani. Chcela by som si dat uznat tento certifikát na Ministerstve školstva SR. No toto bola ich odpoved. Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) sa vyjadruje k dokladom o vzdelaní až po ich doručení, kedy začína konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a následné plynutie lehôt. Pokiaľ máte záujem vykonávať v Slovenskej republike regulované povolanie „zubný asistent“, je potrebné spĺňať kvalifikačnú podmienku na výkon tohto povolania - úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent. Ak túto kvalifikačnú podmienku nespĺňate, uznanie nebude možné. Čo sa týka príloh, potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, tiež nazývané „potvrdenie o akreditácií“ predstavuje dokument vyhotovený príslušným orgánom v štáte, v ktorom bol predmetný doklad o vzdelaní vydaný, kde je uvedené, či vzdelávacia inštitúcia, ktorá dokument vydala, bola oprávnená (akreditovaná) na poskytovanie tohto vzdelania. V súčasnosti (od 1. 1. 2021) sa doklady o vzdelaní nadobudnuté v Spojenom kráľovstve, ktoré sú predmetom uznania na účely výkonu regulovaných povolaní v SR, považujú za doklady z tretieho štátu. Preto moja 1. otazka je ci tento certifikát spĺňa plné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent alebo nie lebo pre mna nema vyznam vybavovat vsetky tie doklady ak mi to aj tak neuznaju? Moja 2 otazka je aky je to doklad a kto mi ho vydá v danom state (GB) ze boli oprávnení na poskytovanie tohto vzdelavanie je to ta ista NEBDN? Dakujem velmi pekne za odpoved S pozdravom Zuzana


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

24.02.2021 17:44

Dobrý deň, 

predmetnú problematiku upravuje ustanovenie § 50a Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností : "Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný asistent." Podľa prechodných ustanovení v § 83a nariadenia sa za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubná inštrumentárka podľa predpisov účinných do 27. marca 2002. 

V zmysle Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  musia byť zdravotnícke zariadenia personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním, t.j. odborná spôsobilosť týchto zamestnancov musí spĺňať prísne kritériá.

Nakoľko uvádzate, že ste absolvovali strednú ekonomickú školu, v súvislosti s výkonom činnosti zubného asistenta Ministerstvo školstva správne uviedlo, že "Pokiaľ máte záujem vykonávať v Slovenskej republike regulované povolanie „zubný asistent“, je potrebné spĺňať kvalifikačnú podmienku na výkon tohto povolania - úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent. Ak túto kvalifikačnú podmienku nespĺňate, uznanie nebude možné."  Bohužiaľ v danom prípade absenciu minimálne stredného vzdelania v zdravotníckom odbore nemožno nahradiť certifikátom o absolvovaní kurzu zo zahraničia, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky je zubný asistent považovaný za regulované povolanie, resp. osobu poskytujúcu zdravotnú starostlivosť, a preto je v danom prípade nevyhnutné splnenie podmienok odbornej spôsobilosti v zmysle vyššie uvedeného.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby