Usporiadanie vlastníckych vzťahov | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Usporiadanie vlastníckych vzťahov - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Usporiadanie vlastníckych vzťahov

23.08.2018 15:07 Tatiana

Dobrý deň p. advokát - poprosím Vás o nasledovnú radu. S manželom máme vo vlastníctve byt nadobudnutý počas manželstva aj priĺahlý pozemok okolo bytovky resp. alikvotnú časť pozemku. Uvažujeme o tom, akým spôsobom a či je možné - aby byt patril výlučne do vlastníctva jedného z manželov konkrétne manželke. Ako máme postupovať - darovaciu zmluvu, odkúpenie ap.? Zmenu nahlásiť na bytový podnik, zápis do listu vlastníctva , zaplatenie dane ap. Ako vyriešiť bývanie druhého manžela - nájomnou zmluvou, vecné bremeno.... Neuvažujeme o rozvode , ale nás nútia nepriaznivé rodinné vzťahy. Ďakujem pekne za odpoveď.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

25.08.2018 07:04

Dobrý deň, aby bolo možné vytvoriť stav, kedy nehnuteľnosť, ktorá už patrí do BSM, patrila len jednému z manželov, musí byť BSM najskôr zrušené a následne vyporiadané. K zániku BSM dochádza jednak zánikom manželstva, ako aj počas trvania manželstva, v prípade existencie závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tiež v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Súd posudzuje dôvody na zrušenie BSM podľa okolností konkrétneho prípadu. Ak by došlo k zániku BSM, je možné vyporiadanie dohodou, na základe ktorej by sa výlučnou vlastníčkou mohla stať manželka.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj