ukončená stará exekúcia a blokácia majetku - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

ukončená stará exekúcia a blokácia majetku

17.08.2020 21:59 anonym
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať v prípade, ak mám ako invalidný dôchodca poberajúci invalidný dôchodok vo výške životného minima blokáciu na motorovom vozidle. Po informovaní sa o dôvode blokácie, mi bola od exekútora zaslaná informácia, že exekučné konanie z roku 2004 (voči zdravotnej poisťovni) bolo na základe zákona 233/2019 k 1.1.2020 zastavené, ale z dôvodu podania námietok nie je možné odblokovať majetok. Vozidlo bolo zablokované 1.9.2019 bez akéhokoľvek informovania o danej skutočnosti. Dozvedeli sme sa o tom až pri pokuse o prepis vozidla. Ďakujem za pomoc Cenknerová

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

15.10.2020 16:43

Dobrý deň pani Cenknerová,

každý povinný subjekt po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku, a taktiež nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. Motorové vozidlo nie je bežnou vecou, s ktorou možno voľne nakladať počas vedenej exekúcie. Jediný prípad, kedy by vozidlo nespadalo do výkonu exekúcie je, keď povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje motorové vozidlo na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti.

Keďže ide o vozidlo podliehajúce exekúcii, nie je možné ho predať. Preto aj pri pokuse o jeho predaj, príslušník policajného zboru z oddelenia evidencie vozidiel nemôže prepis vykonať, pretože vozidlo je blokované. Pokiaľ teda, ako uvádzate, bola exekúcia zastavená v zmysle príslušného zákona a blokácia i naďalej trvá, je tomu tak z dôvodu námietok zo strany zdravotnej poisťovne a v dôsledku toho celé exekučné konanie ešte trvá. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z.súd dôvodným námietkam vyhovie tak, že uznesením upovedomenie o zastavení starej exekúcie zruší. Oneskorené alebo neprípustné námietky súd uznesením odmietne. Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Rozhodnutie o námietkach súd doručí oprávnenému a exekútorovi. Je potrebné počkať na rozhodnutie súdu o námietkach oprávneného.V prípade ak exekučný súd námietkam vyhovie, v starej exekúcii sa bude pokračovať. Následne sa môžete obrátiť na exekútora so žiadosťou o povolenie odkladu splátok a potom sa dohodnúť s exekútorom na odblokovaní Vášho vozidla.  


Súvisiace články


Odklad exekúcie

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť.    Čítať viac

Exekúcia - na čo má právo exekútor

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí exekúcia. Lenže v r.    Čítať viac

Ako sa brániť proti exekúcii?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby