Trestný rozkaz | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Trestný rozkaz - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Trestný rozkaz

08.11.2021 13:27 anonym

Ako napisat odvolanie voči trestnému rozkazu?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

18.11.2021 11:26

Dobrý deň,

voči vydanému trestnému rozkazu môžete v lehote 8 dní od jeho doručenia podať odpor, a to na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, pričom do lehoty sa nezapočítava deň, kedy Vám bol trestný rozkaz doručený. V prípade, ak odpor podáte včas a ako oprávnená osoba, sudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie.

Dokument je nutné nazvať ako odpor proti trestnému rozkazu, pričom tento trestný rozkaz špecifikujte spisovou značkou a dátumom jeho vydania. Do odporu je potrebné napísať dôvody, prečo považujete vydaný trestný rozkaz za nesprávny, z akých dôvodov nesúhlasíte s vinou, prípadne s uloženým trestom (napr. môžete poukázať na rôzne rodinné, sociálne či majetkové okolnosti). V odpore tiež môžete poukázať na poľahčujúce okolnosti, ktoré by mal súd zohľadniť. Zároveň môžete v odpore navrhnúť vykonanie dôkazov, ktoré môže súd vykonať v konaní pred súdom.  Odpor je následne nutné podpísať a odoslať na súd (odporúčam doporučene s doručenkou), ktorý trestný rozkaz vydal v stanovenej lehote. 


Súvisiace články


Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom

Otázka: Vážený pán advokát, prosím Vás o radu. Bývalý priateľ, s ktorým sa nestýkam už viac ako rok, sa nedokáže zmieriť s rozchodom, pričom svojim hrubým správaním, ponižovaním, urážkami a vyhrážkami ma od seba odohnal.    Čítať viac

Aké možnosti má svedok?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím viete mi poradiť. Svedok bol vypovedať na polícii v trestnej veci a neskôr dostal doporučený list do vlastných rúk zo súdu (pravdepodobne o tom, aby prišiel svedčiť na súd), ktorý list mu uložili na pošte.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj