skončenie precovného pomeru dohodou | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

skončenie precovného pomeru dohodou - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

skončenie precovného pomeru dohodou

26.08.2021 18:23 anonym
Dobrý deň, poprosila by som o radu pri skončení pracovného pomeru dohodou s odstupným /ak bude zamestnávateľ súhlasiť/,"môžem požiadať o dohodu skončenia pracovného pomeru k 8.10.2021? s posudkom lekára, že nemôžem vykonávať súčasné pracovné zaradenie" a následne sa nahlásiť na úrad práce? Pracujem v škostve ako účtovníčka od roku 1999. Od 9.10. 2020 som práceneschopná, /podporná doba PN je k 7.10.2021/. Práceneschopnosť je z dôvodu dlhodobého nerovnakého zaobchádzania až šikanozného správania zamestnávateľa, ktoré vyústilo do skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom dňa 11.9.2020, §63, ods.1, písm. c/. Dňa 30.9.2020 mi bolo zamestnávateľom doručené odvolanie výpovede z dôvodu neoprávnenosti, s ktorým som súhlasila. Na starobný dôchodok mám nárok až v septembri 2022. Ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

16.09.2021 13:56

Dobrý deň,

na základe dohody o skončení pracovného pomeru je možné pracovný pomer ukončiť ku ktorémukoľvek dňu, ktorý sa v dohode označí za deň skončenia pracovného pomeru, nemusí ísť nutne o posledný deň v mesiaci. Dohoda musí byť uzatvorená písomne a musí byť podpísaná ako zamestnávateľom, tak aj zamestnancom. Jedno vyhotovenie dohody si ponechá zamestnanec a druhé zamestnávateľ. Pokiaľ je dôvodom skončenia pracovného pomeru dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie doterajšej práce na základe lekárskeho posudku, tento dôvod sa musí v dohode o skončení pracovného pomeru uviesť. V takom prípade by Vám vznikol tiež nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce, nakoľko Váš pracovný pomer trval najmenej 20 rokov, a to v sume päťnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Nakoľko dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie doterajšej práce je tiež výpovedným dôvodom, pokiaľ by Vám zamestnávateľ dal výpoveď po skončení Vašej pracovnej neschopnosti, patrilo by Vám rovnako odstupné, a to v sume štvornásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj