Skoda zistena po odovzdani bytu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Skoda zistena po odovzdani bytu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Skoda zistena po odovzdani bytu

08.04.2021 13:36 anonym
Dobry den, chcem sa spytat 31.3.2021 som odovzdaval byt ktory sme mali v podnajme den predtym si ho bol majitel skontrolovat a zaplatili sa mu skory ktore zistil avsak teraz tyzden po odovzdani bytu a ukonceni zmluvy o najme zistil dalsiu skodu a pozaduje od nas nahradu skody, chcem sa spytat ci ma na to pravo... predsa si tyzden po odovzdani mohol tu skodu sposobit sam vyhraza sa nam sudom, dakujem.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

12.04.2021 16:41

Dobrý deň,

podľa § 682 Občianskeho zákonníka platí, že ak sa nájom skončí, nájomca je povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednávanému spôsobu užívania veci. Ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Domáhať sa náhrady škody podľa § 683 ods. 2 Občianskeho zákonníka možno len do 6 mesiacov od vrátenia prenajatej veci, inak nárok prenajímateľa zanikne, t. j. rozhodujúci je okamih vrátenia prenajatej veci. V danom prípade dôkazné bremeno zaťažuje prenajímateľa, a preto by tento musel preukázať, že ste porušili právnu povinosť, že vznikla škoda, príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a škodou a najmä, že za túto škodu zodpovedáte Vy. Predpokladám, že pri prevzatí a pri odovzdaní bytu bol vyhotovení protokol, z ktorého je možné porovnať opis bytu a jeho poškodenie, čo môžete využiť na Vašu obranu. 


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj