Rozostupy domov | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Rozostupy domov - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Rozostupy domov

13.05.2015 14:16 anonym

Dobry den.Zdedil som stary dom a chcel by som si z neho prerobyt bungalov.Ale mam problem s mojim bratom lebo si chcem postavit vedla domu pristresok na auto.A neviem kolko je minimum od jeho plotu,pri plote nema ziadne okno ani nic ibanalepok a dvor.Poradte mi.Dakujem vam za vas cas.Neviem kolko centimetrov lebo kazdy mi vravi inac.Dovidenia.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

17.05.2015 14:36

Dobrý deň, v zmysle § 6 (odstupy stavieb) vyhlášky 532/2002 Z. z., ktorá upravuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3 šiesteho paragrafu. Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4 spomínaného paragrafu, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj