Rozdelenie majetku | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Rozdelenie majetku - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Rozdelenie majetku

15.02.2018 09:24 Jozef

Dobrý deň, obraciam sa na vas s prosbou. Minuly rok som sa rozviedla a s uz ex manzelom sme pred svadbou kupili byt. Kazdy znas vlastni 1/2. Po rozvode sa ale nevieme dohodnut lebo obaja byt chceme a nechceme ho predat. Na úvere je ex manžel ako spoludlžník. Moja otázka je ak by som to dala na súd, tak moze sud rozhodnut komu pripadne byt? Nakolko ex manzel nepracuje uz nejaku dobu takze nema ziaden prijem. Prihliada nato súd? Dakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

19.02.2018 15:27

Dobrý deň, s ohľadom na to, že ste byt nadobudli pred manželstvom, nie je tento v BSM ale podielovom spoluvlastníctve. Podielové spoluvlastníctvo môže zaniknúť z tých istých dôvodov, z ktorých dochádza k zániku vlastníctva vôbec (napr. prevodom vlastníckeho práva na iného, zánikom spoločnej veci, smrťou vlastníka, stratou veci, vydržaním a pod.) Osobitným prípadom zániku podielového spoluvlastníctva je jeho zrušenie dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Nakoľko nie je u vás dohoda možná, môžete sa obrátiť na súd. Ten môže postupovať len presne stanoveným zákonným spôsobom. Na prvom mieste prichádza do úvahy rozdelenie spoločnej veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov. Avšak tento spôsob je možné použiť len vtedy, ak je vec reálne deliteľná, t.zn. ak je spoločnou vecou budova, je delenie prípustné len vtedy, ak jej rozdelením vzniknú samostatné veci. Čiže nie je prípustné delenie podľa poschodí a ich častí (horizontálne delenie), ale len vertikálne delenie, keď stavebnými úpravami vzniknú samostatné veci. Ak reálne rozdelenie nemožno uskutočniť bez nákladných stavebných úprav, tak sa vec považuje za reálne nedeliteľnú. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému zo spoluvlastníkov, dá sa následne predpokladať, že to bude ten z bývalých manželov, ktorý na sebe preberie i povinnosť doplatiť spomínaný úver. Samozrejme závisí i od rozsahu jeho splatenia ku dňu rozhodnutia súdu, i s ohľadom na následnú prípadnu povinnosť toho zo spoluvlastníkov, ktorý nehnuteľnosť nadobudne vyplatiť druhému spoluvlastníkov pomernú čiastku z hodnoty nehnuteľnosti. Predpokladom vyporiadania prikázaním veci je, že spoluvlastník, ktorému sa má vec prikázať, s tým súhlasí. Ak vec ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadí jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Uvedené súvisí i s Vašou podotázkou ohľadom úveru, ktorý máte nesplatený. V tejto veci Vám odporúčam informovať sa u banky, ktorá Vám uver poskytla na možnosť prevziať úver len jedným zo spoludlžníkov.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby