Rodina v podnájme | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Rodina v podnájme - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Rodina v podnájme

17.08.2013 14:50 jana petkovova

Ja by som sa tiež rád opýtal jednu otázku. Sme s manželkou a dvomi malými deťmi v podnájme. Manželka je na materskej dovolenke a ja som pred mesiacom stratil prácu a nevychádza nám to, aby sme mohli nájom zaplatiť. Prenajímateľ z toho nebol nadšený, keď som mu to oznámil a preto sa bojím, že nás bude chcieť vyštvať z bytu. Nevzťahuje sa na takýto prípad nejaká výnimka alebo že by mu zákon zakazoval niečo také urobiť? Vaša odpoveď by nám veľmi pomohla.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

19.08.2013 14:49

Dobrý deň, občiansky zákonník osobitne rieši aj takýto prípad, najmä pokiaľ ide o výpovednú lehotu. Ide totiž o predĺženie výpovednej lehoty o ďalších šesť mesiacov (ochranná lehota), ak výpovedný dôvod spočíva v tom, že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede sa nachádzal v stave hmotnej núdze z objektívnych dôvodov. Ak potom ešte Vy pred uplynutím výpovednej lehoty zaplatíte prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodnete s prenajímateľom na nejakom spôsobe úhrady, potom sa má zato, že výpovedný dôvod zanikol.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby