rodičovský dom | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

rodičovský dom - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

rodičovský dom

08.04.2021 07:23 anonym
Vlastíme po otcovej smrti rodičovský dom , mama 1/2 a 1/6. ja 1/6 a brat 1/6.Teraz zomrela aj mama. Bratmi odmieta vydať kľúče od domu (moju poštu nepreberá) Ako mám postupovať a načo mám právo. V dome chce bývať aj so svojou priateľkou.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

14.04.2021 19:15

Dobrý deň, 

 

v prvom rade, ak ste jedinými dedičmi po Vašej matke, jej podiel na nehnuteľnosti budete dediť Vy, ako aj Váš brat (pokiaľ matka nezanechala závet, z ktorého by vyplývalo niečo iné). Celkový podiel Vašej matky bol v tomto prípade 2/3, t.j. v rámci dedičského konania Vy, ako aj Váš brat nadobudnete každý 1/3 (pokiaľ sa nedohodnete inak). Výška Vašich spoluvlastníckych podielov bude rovnaká a po skončení dedičského konania budete v konečnom dôsledku obaja vlastníci 1/2 nehnuteľnosti. I za súčasného stavu Vám však ako spoluvlastníkovi nemôže byť obmedzovaný vstup do nehnuteľnosti na základe svojvoľnej úvahy Vášho brata, nakoľko sú Vašej vlastnícke práva k nehnuteľnosti rovnocenné bez ohľadu na skutočnosť, kto nehnuteľnosť obýva. Pokiaľ má Váš brat záujem nehnuteľnosť užívať výlučne sám, je povinný Vám poskytnúť finančnú kompenzáciu. Vyporiadať svoje podielové spoluvlastníctvo môžete buď na základe dohody, alebo ak túto nebude možné uzavrieť, potom prichádza do úvahy už iba podanie žaloby na príslušný súd. Pokiaľ ide o spôsob vyporiadania, štandardne sa strany buď dohodnú na ustálenej hodnote nehnuteľnosti,resp. túto dajú oceniť znaleckým posudkom. Následne, je Váš brat povinný Vám 1/2 tejto sumy uhradiť ako kompenzáciu za prevod Vášho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, ak nebude možné uzavretie dohody, máte právo svoj nárok vymáhať súdnou cestou a to tak, že budete žiadať, aby súd prikázal nehnuteľnosť do vlastníctva Vášho brata a zaviazal ho uhradiť Vám sumu 1/2 hodnoty nehnuteľnosti, resp. do úvahy pripadá aj spoločný predaj nehnuteľnosti a následné rozdelenie kúpnej ceny. Samotné vyporiadanie nehnuteľnosti Vám ale odporúčam riešiť až po skončení dedičského konania.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj