Rezervačná zmluva | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Rezervačná zmluva - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Rezervačná zmluva

24.07.2021 18:27 anonym

Dobrý deň, priateľ podpísal rezervačnú zmluvu na nehnuteľnosť, avšak na tejto zmluve figuruje iba on. Nehnuteľnosť kupujeme spoločne, a preto chceme byť obaja na kupno-predajnej zmluve. Realitná agentúra tvrdí, že na kupno-predajnu zmluvu môžu uviesť iba priateľa nakoľko ja nie som na rezervačnej zmluve. Je to pravda?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

12.08.2021 13:58

Dobrý deň,

rezervačná zmluva ako zmluvný typ nie je upravená v občianskom zákonníku, preto sa riadi podľa § 51 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. Hlavným predmetom rezervačnej zmluvy je záväzok záujemcu kúpiť nehnuteľnosť a záväzok, v tomto prípade realitnej kancelárie, že po dobu rezervácie nebude túto nehnuteľnosť ponúkať iným záujemcom. Účelom rezervačnej zmluvy je, ako to aj z názvu vyplýva, iba rezervovanie nehnuteľnosti pre kupujúceho. Nemala by v nej byť priamo obsiahnutá povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu, ani povinnosť uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, keďže v tejto fáze väčšinou nie sú vyjasnené podstatné náležitosti kúpnej zmluvy.

Na strane druhej existuje tzv. zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorá už musí obsahovať všetky podstatné náležitosti riadnej kúpnej zmluvy (vrátane označenia zmluvných strán) a rovnako aj záväzok kupujúceho a predávajúceho uzavrieť do určitej doby riadnu kúpnu zmluvu. V danom prípade sme toho právneho názoru, že s pristúpením ďalšej zmluvnej strany v kúpnej zmluve by nemal byť právny problém. Pokiaľ by ste sa však nedohodli, odporúčali by sme vyhotoviť dodatok k rezervačnej zmluve, ktorej obsahom by bola úprava zmluvných strán (pristúpenie Vašej osoby na stranu budúceho kupujúceho).


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj