Problémy v podnájme | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Problémy v podnájme - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Problémy v podnájme

05.05.2015 13:54 Anonym

Dobry vecer pan advokat . Chcela by som sa opytat. Byvame v podnajme od r.2013 platili sme podla zmluvy 300€cize 140 na najom bytu a ostatne majitelovi.okrem toho este 25€ elektriku a 16.50€ stvrtrocne kablovku v roku 2014 prisiel nedoplatok za byt 600€ vsetko sme vyrovnali ale majitel nam nechcel ukazat vyuctovanie ani za byt ani elektriku . Ked sme sa nadtahovali vsetko sme si odpysali plyn vodu aj elektriku.teraz pride znovu vyuctovanie ale ja neviem ako mame postupovat ked bude znovu nedoplatok. Popri tom nam zvysil najom od juna2014 na 180€ .bola som aj na bytovom druzstve ale odmietli so mnou komunikovat . Tak mi poradte ako mam ziadat od majitela vyuctovanie dakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

17.05.2015 19:25

Dobrý deň, nakoľko nepoznám obsah Vašej nájomnej zmluvy, odpoveď bude všeobecnejšia. Zmluvu o nájme bytu by ste mali mať uzatvorenú s vlastníkom bytu podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Okrem všeobecných, resp. povinných údajov (ako napr. predmet zmluvy, záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt s presnou špecifikáciu bytu, záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné a pod.),by zmluva mala obsahovať aj ustanovenia o právach a povinnostiach zmluvných strán. Vzťahy, ktoré nie sú upravené nájomnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak vo Vašej nájomnej zmluve nie je ustanovenie o tom, že preplatok, resp. nedoplatok za služby spojené s užívaním bytu uhradí nájomca po doložení dokladov z ročného zúčtovania mesačných zálohových platieb správcom domu, nie je prenajímateľ povinný Vám tieto doklady preukázať, resp. predložiť k nahliadnutiu. Ak v zmluve však takéto ustanovenie máte, máte možnosť domáhať sa svojho práva na súde. Ak takéto ustanovenie v zmluve máte a prenajímateľ Vám odmietne predložiť toto zúčtovanie, nie ste povinný mu zaplatiť nedoplatok, ktorý vznikol. Čo sa týka nahliadnutia dokladov a informácii u správcu domu, ten postupoval správne, nakoľko možnosť nahliadať do dokladov u správcu domu má len vlastník bytu.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj