Problémy s prenajímateľkou bytu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Problémy s prenajímateľkou bytu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Problémy s prenajímateľkou bytu

15.11.2021 11:36 anonym

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako vhodne postupovať v prípade, že počas nášho užívania bytu došlo k problémom s vaňou (prepadnutie vane), ktoré je teraz potrebné riešiť. V skratke, zistili sme, že vaňa bola pred rokmi nevhodne osadená a že by k niečomu takému pri bežnom používaní nemohlo dôjsť (po telefonickej konzultácii s viacerými vodoinštalatérmi). Majiteľka ale obviňuje nás s tým, že chce aby sme opravu zaplatili, pretože sme vaňu vraj "nesprávne používali". Keď sa na to prišla pozrieť priamo k nám so stavebným technikom, ktorého meno a akékoľvek potvrdenie o jeho profesii nám však odmietla prezradiť s argumentom, že to je pre nás irelevantné, tvrdili stále to isté = spôsobili sme to my, samé by sa to nestalo a to najlepšie: na súde by nám vraj naše argumenty neobstáli (majiteľka je právnička). Majiteľka trvá na tom, že to prídu opraviť s tým, že to potom zaplatíme my. Ďalej to s nami prakticky odmietla riešiť. Možno len doplním, že aktuálna situácia je taká, že je tu riziko vytopenia susedov pod nami, pokiaľ sa tá vaňa ešte viacej pohne a bojíme sa ju vôbec používať. Vodoinštalatéri, s ktorými som volala bohužiaľ nemajú čas, najbližšie termíny nám dali tak o 2 týždne až mesiac. Dovtedy ale čakať nemôžeme. Vopred ďakujem za radu.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

18.11.2021 13:11

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky sú v Občianskom zákonníku vymedzené práva a povinnosti z nájmu bytu (§ 687 - § 695). Pokiaľ ste závadu nevytvorili Vy, ale máte informáciu o tom, že vaňa bola nevhodne osadená, tak opravu v byte znáša prenajímateľ. V Občianskom zákonníku je upravené (§ 692), že nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu potrebu opráv. To ste vo Vašom prípade spravili. Mohli by ste uplatniť § 691 OZ, v ktorom je upravené, že ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia užívaniu bytu, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa závady odstrániť a požadovať od prenajímateľa náhradu nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť bez zbytočného odkladu. Ak sa právo neuplatní do 6 mesiacov, tak zanikne. Po odstránení vady môžete od prenajímateľa požadovať náhradu nákladov. Pokiaľ by prenajímateľ nebol ochotný náklady preplatiť, v tomto prípade sa môžete obrátiť so žalobou na súd. Je však nutné, aby ste vedeli preukázať, že ste skutočne závadu nespôsobili, a to napríklad na základe potvrdenia od spomínaného vodoinštalatéra, resp. iného odborníka v danej oblasti. Rovnako, ak by opravu vykonal prenajímateľ vo svojej réžii, a žiadal by náklady preplatiť od Vás, bolo by nutné preukázať, že ste vadu nespôsobili Vy.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj