Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

16.10.2020 12:25 anonym
Dobrý deň, s priateľom staviame dom na pozemku, ktorého vlastníkom je len priateľ  a výstavbu domu financujeme hypotekárnym úverom spoločne, kde priateľ je vedený ako dlžník a ja ako spoludlžník. Moji rodičia nám založili dom, aby nám v banke poskytli hypotéku na výstavbu domu. Keďže ja nemám vlastnícke právo k pozemku, tak na stavebnom povolení som nemohla byť evidovaná aj ja a je vedený ako stavebník len môj priateľ, ale dom bude vo vlastníctve nás oboch keďže ho financujeme spoločne. Chcela by som sa informovať ako je to potom so zápisom na kataster akú zmluvu by sme mali predložiť k návrhu zápisu do katastra nehnuteľností, aby to nebolo tak, že priateľ si postavil dom sám a potom mi polovicu daroval. Nechcela by som prevod vlastníckeho práva riešiť darovacou zmluvou, keďže dom financujeme v rovnakom pomere, aby sme teda boli obaja rovnocenní vlastníci od začiatku. Dala som si právnikovi vypracovať zmluvu, kde sa priateľ  zaväzuje zapísať stavbu do katastra nehnuteľností a previesť polovicu domu na mňa keď bude možné stavbu identifikovať ako rozostavanú stavbu. Neviem či aj táto zmluva by mohla byť ako príloha vkladu do katastra keďže v podstate sa jedná len o záväzok priateľa a teda neviem či by túto zmluvu na katastri akceptovali alebo treba spísať zmluvu/dohodu, že daná nehnuteľnosť, ktorá sa postaví na pozemku, bude patriť do nášho podielového spoluvlastníctva a v akom pomere a ak by bolo potrebné spísať zmluvu/dohodu, či je potrebné ju spísať teraz, keď ešte dom nie je postavený alebo sa môže spísať aj keď sa pôjde urobiť vklad na kataster už keď dom bude v štádiu rozostavanej stavby. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

28.10.2020 16:46

Dobrý deň,

rozostavanú stavbu je možné zapísať do katastra nehnuteľností až po dokončení jej prvého nadzemného podlažia. Pri zápise vlastníckych práv k rozostavanej stavbe sa predkladá aj stavebné povolenie a znalecký posudok o stupni rozostavanosti stavby. Ako vlastník stavby sa zapisuje osoba, ktorá je uvedená ako stavebník vo vydanom stavebnom povolení. Vo Vašom prípade by sa tak ako vlastník stavby zapísal len Váš priateľ, pokiaľ by ste inou verejnou listinou nevedeli preukázať, že aj Vy ste vlastníkom stavby. Za verejnú listinu však nemožno považovať zmluvu o úvere uzatvorená s bankou. Zmluva, ktorú Vám vypracoval právnik, a ktorá zaväzuje Vášho priateľa k prevodu vlastníckeho práva k stavbe v rozsahu jednej polovice by rovnako nepostačovala na zápis vlastníckeho práva, nakoľko, ako aj uvádzate, táto obsahuje len záväzok Vášho priateľa podiel previesť, čo je možné len na základe právneho úkonu. Tým môže byť buď kúpna, zámenná alebo darovacia zmluva. Len na základe jednej z týchto zmlúv a na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností možno zapísať aj Vaše vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj