Predžalobna vyzva | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Predžalobna vyzva - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Predžalobna vyzva

22.03.2021 16:09 anonym

Dobrý deň. Kúpil som v 12.3. auto za 3600 eur. V sobotu bolo zistené pretočenie km min. o 180 000. 18.3. boli v servise zistené vady na motore. Oprava by stala cca 1600 eur. Komunikujem s predávajúcim a on to auto kúpil pred 5 mesiacmi od ruky. Tvrdí, že on nič nepretáčal. Nechce sa ani dohodnúť, ani nechce auto spať. Auto je už odhlásené, ale nemienim ho v takom stave ani prihlasovať. Na kúpnu zmluvu dopísal, že ručí za skryté vady i stav tachometra. Predával to na majiteľa (fyzicky pri prepise majiteľ nebol, len jeho obc. preukaz). Mám i video z vypisovania kúpnej zmluvy a svedka, ktorý bol so mnou. Rád by som Vás požiadal o cenu, Vami vyhotovenej predžalobnej výzvy. Čo k tomu potrebujete?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

22.03.2021 23:13

Dobrý večer, 

v zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka platí, že pokiaľ má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Predávajúci zodpovedá za existenciu skrytých vád ak existovali už v čase predaja, aj keď o nich nevedel. Keďže tvrdíte, že predávajúci sa v kúpnej zmluve zaručil za skryté vady a stav tachometra, mohlo by sa to považovať za ubezpečenie, že vec nemá žiadne vady, pričom toto ubezpečenie sa ukázalo  nepravdivým. Tu by som videl priestor aj na odstúpenie od zmluvy.

Toto krátke stanovisko však považujte len za predbežné na základe skutkového stavu, ktorý ste uviedol. K tomu, aby bolo možné presne zanalyzovať skutkový stav a v rámci neho vypracovať predžalobnú výzvu s návrhom riešenia na mieru, bude potrebné, aby ste nám zaslal kúpnu zmluvu, prípadne všetky ostatné dokumenty, ktoré k veci máte, rovnako aj komunikáciu s predávajúcim, ak táto prebiehala písomne a tiež presne chronologicky popísať skutkový stav. Pokiaľ predávajúci nebol majiteľom vozidla, malo by byť súčasťou kúpnej zmluvy aj plnomocenstvo konať za majiteľa. Ďalej by som Vás poprosil, aby ste presne uviedol, či máte prvotne záujem prostredníctvom výzvy žiadať odstúpenie od zmluvy, primeranú zľavu z kúpnej ceny, opravu automobilu, preplatenie nákladov na opravu, resp. aké riešenie prioritne požadujete a my by sme Vám výzvu vypracovali na základe posúdenia dokumentov a skutkového stavu prioritne podľa Vášho návrhu riešenia avšak na základe presnej aplikácie právnych predpisov na daný prípad. Predmetné podklady Vas poprosím zaslať na advokat@banos.sk

Odmena za vypracovanie ostrej predžalobnej výzvy spolu s prevzatím právneho zastúpenia (v rámci toho aj zanalyzovanie dokumentov) by bola vo výške 300 EUR bez DPH, t.j. 360 s DPH.  V prípade, ak by ste mali záujem o zanalyzovanie dokladov a v rámci toho o vypracovanie predžalobnej výzvy, prosím o Vašu spätnú väzbu, pričom my Vám zašleme údaje k platbe. Predžalobnú výzvu Vám vieme vypracovať približne do 7 dní od úhrady odmeny a dodaní dokladov z Vašej strany (v prípade, ak by ste mali záujem o vypracovanie výzvy, s dokladmi nám prosím pošlite tiež sken Vášho občianskeho preukazu).


Súvisiace články


Podnikatelia! Pozrite si prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie od 1.1.2016

Aby Vaše podnikanie bolo v súlade so zákonom, prinášame Vám prehľad tých najpodstatnejších legislatívnych zmien: 1. Zavedený nový inštitút, tzv. register diskvalifikovaných osôb Register je neverejný a je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva.    Čítať viac

Nové povinnosti pre eshopy. Pozor na pokuty!

Od 1. februára 2016 je účinný zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom bolo opätovné posilnenie práv spotrebiteľa, a to predovšetkým vytvorením novej možnosti riešenia sporov s predávajúcim, ktoré tak po novom môže byť rýchle, efektívne, menej formálne, bezplatné (prípadne s minimálnymi nákladmi) a najmä cestou zmierlivého riešenia, resp.    Čítať viac

Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2020

Novelizáciou Zákonníka práce nastali 3 zásadné zmeny, a to nasledujúce: a) podľa § 119 ods. 1 mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o minimálnej mzde; minimálna mzda sa zvýšila: od 01.    Čítať viac

Pozor na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku

Od 01.10.2020 nadobudne účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“).    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj