Predlženie pracovnej zmluvy na dobu určitú | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Predlženie pracovnej zmluvy na dobu určitú - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Predlženie pracovnej zmluvy na dobu určitú

17.08.2020 10:58 anonym
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom predlženia pracovnej zmluvy, ak pracovná zmluva bola od 1.9.2015 do 31.8.2016 potom bola predlžená dodatkom č.1 od 1.9.2016 do 31.8.2018 a dalším dodatkom č.2 od 1.9.2018 do 31.8.2020, môžeme ju opäť predlžiť na dobu určitú, a koľkokrát sa dá takto predlžovať, ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

15.10.2020 16:46

Dobrý deň,

problematiku pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu upravuje § 48 Zákonníka práce, v zmysle ktorého možno pracovný pomer na určitú dobu dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. V praxi sa často stáva, že zamestnávateľ so zamestnancom predlžuje pracovnú zmluvu na určitú dobu tak, ako je to aj vo Vašom prípade. Zákonník práce vyžaduje, aby dôvod na takéto predĺženie bol vymedzený v pracovnej zmluve resp. v dodatkoch, ktorými sa predlžuje a musí ísť o dôvod taxatívne vymedzený zákonom, a to: zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, ďalej z dôvodu vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), alebo vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. Ak niektorý z týchto dôvodov Vaša pracovná zmluva neobsahuje, môže tým byť porušený Zákonník práce, v dôsledku čoho zamestnávateľovi hrozia sankcie od príslušného inšpektorátu práce.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj