predaj spoluvastnickeho podielu inej osobe | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

predaj spoluvastnickeho podielu inej osobe - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

predaj spoluvastnickeho podielu inej osobe

04.11.2021 08:44 anonym

Kde nájdem tlačivo pre spoluvlastníka, aby som ho informoval o predaji mojho spoluvlastnickeho podielu na pozemok inej osobe?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

18.11.2021 11:37

Dobrý deň,

na začiatok by sme Vám chceli pripomenúť  § 140 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. To neplatí pokiaľ by išlo o prevod na blízke osoby. Vo Vašom prípade predkupné právo znamená, že vy by ste mali ponúknuť podiel pozemku Vašim spoluvlastníkom, až potom tretím osobám. V prípade, že dané ustanovenie porušíte, teda ak neponúknete Váš podiel ostatným spoluvlastníkom, tak právny úkon, ktorým Váš podiel prevediete na tretiu osobu bude relatívne neplatný. Ponuka na prevod nehnuteľnosti musí byť písomná, pričom v ponuke musí byť uvedená cena spoluvlastníckeho podielu a čas, do ktorého má byť návrh prijatý (pri nehnuteľnostiach je lehota 2 mesiace). Pokiaľ ste spoluvlastníkovi písomne ponúkli Váš podiel a on odmietne, teda svoje právo nevyužije, tak môžete svoj podiel predať tretím osobám (samozrejme za podmienok, za ktorých ste odkúpenie ponúkli spoluvlastníkom). Na následné informovanie spoluvlastníka o prevode podielu na tretiu osobu potom, ako tento svoj záujem o tento neprejavil, nepotrebujete tlačivo, nakoľko takáto oznamovacia povinnosť Vám zo zákona nevyplýva.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj