Predaj parcely | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Predaj parcely - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Predaj parcely

19.10.2021 18:54 anonym

Dobrý deň, chcem poprosit o radu ohľadne postupu predaja parcely trvalého trávneho porastu, ktorú vlastním.Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

27.10.2021 14:18

Dobrý deň prajem,

v prvom rade je dôležité zistiť, či tento pozemok, trvalý trávny porast, je považovaný za poľnohospodársky pozemok v zmysle zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Poľnohospodárskym pozemkom sa na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991. Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Od roku 2019 prestali platiť obmedzujúce ustanovenia tohto zákona. V prípade zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku platí režim rovnaký ako pri každej zmluve. Treba však uviesť zákonné obmedzenie, v zmysle ktorého pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5 000 m2). 

Výnimka zo zákazu drobenia sa podľa platnej právnej úpravy vzťahuje na prípady, ak sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav, prípadne ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu. Výnimku možno využiť aj v prípade, že sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok alebo ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely. Pokiaľ ste spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti, a chcete predať len svoj podiel, tak zároveň musíte písomne ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Výnimku predstavuje prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe. Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, výnimkou je prevod blízkej osobe (§116 a 117 Občianskeho zákonníka). V prípade potreby poskytnutia pomoci s vypracovaním potrebných dokumentov, nás pokojne kontaktujte.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj