Potrebujem súrne poradiť | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Potrebujem súrne poradiť - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Potrebujem súrne poradiť

06.11.2021 05:52 anonym

Dobrý deň, potrebujem radu, moja manželka predala dom za 60 000 eur a tvrdí, že peniaze sú jej. Nežijeme s manželkou dobre, nakoľko už má necelý rok priateľa. Ako dostanem polovicu z domu, ktorá mi patrí? Za dom dostala peniaze včera aj veci, ktoré tam boli, čo sa týka vypratania domu, tak som nič nevidel a odmietla mi dať klúče odtiaľ. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

18.11.2021 11:31

 

Dobrý deň, 

pokiaľ bola nehnuteľnosť Vaša spoločná, a teda nachádzala sa v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (túto ste  nadobudli počas trvania manželstva), manželka túto nemohla previesť na tretiu osobu bez toho, aby ste boli účastníkom tohto právneho vzťahu, t.j. bez Vášho podpisu.  Avšak za predpokladu, že nehnuteľnosť bola vo výlučnom vlastníctve manželky (napríklad, ak túto nadobudla buď pred manželstvom, alebo počas manželstva dedením alebo darovaním) bola oprávnená s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia. V každom prípade však určite máte nárok na prevzatie svojich osobných vecí. Vo svojej otázke už ďalej neuvádzate, či ste podali návrh na rozvod a podobne, prípadne, či ste do nehnuteľnosti investovali vlastné prostriedky. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode sa totiž prihliada i na to, kto z manželov investoval do spoločného majetku zo svojich prostriedkov, čo tomuto zo zákona následne má byť pri vyporiadaní zohľadnené. 


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj