Poistné krátenie PZP | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Poistné krátenie PZP - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Poistné krátenie PZP

29.03.2021 13:18 anonym
Dobrý deň, kto má pravdu a kto by mal doplatiť tých zvyšných 20%? PZP nehoda, VŠZP pýta skoro 25000€ a poisťovňa krátila o 20% a moja poisťovňa vyplatila len 20000€. Súd mne priznal vinu, „neprispôsobil rýchlosť jazdy“ a nemyslel som na to že v tme skákajú na ceste opitý ľudia... Mal som predvídať túto situáciu dopredu. Dobre. Dôvod poisťovne: pri likvidácii vyššie uvedených nárokov uplatnili v zmysle §§ 415, 441 Občianskeho zákonníka a § 13 zákona č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení krátenie plnenia vo výške 20% za spoluvinu. Znalec ********* v Doplnku č. 2 Znaleckého posudku č. ¬¬**/2018 uvádza, že technickou príčinou nehody bola súčinnosť nesprávnej techniky jazdy vozidla *červené moje auto* (oneskorená reakcia) a nesprávne využívanie komunikácie osobami odstraňujúcimi prekážku na ceste (vozidlo *zelené cudzie auto*). Každý z účastníkov nehodového deja mal možnosť pri správnej technike jazdy, resp. pri správnom využívaní komunikácie dopravnej nehode zabrániť a to nezávisle na konaní druhého účastníka nehody. Súdne trovy ktoré boli tiež mne vykázané vyplatiť, poslal som poisťovne, odpoveď mi dali: K požadovaným trovám konania, ktoré vznikli JUDr. *********** oznamujeme, trovy konania vo výške 1.700 EUR sme nehradili. Zo strany poisťovateľa nedošlo k nesplneniu povinností v podľa §4, ods. 2, písm. c) a § 11, ods. 6, písm. a), b) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Stanovisko sme advokátke zaslali.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

02.04.2021 22:42

Dobrý deň,

z ust. § 441 Občianskeho zákonníka, na ktorý poukazujete vyplýva, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám. Ust. § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení stanovuje, že poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení. Zákon však stanovuje aj výnimky, pre ktoré poisťovňa nie je povinná uhradiť celú škodu. Odporúčame Vám dopytovať sa na poisťovni, na základe akého zákonného alebo zmluvného ustanovenia neuhradila celú škodu. Odporúčame tiež Vašu vec prekonzultovať s advokátom vo Vašom okolí, ktorý Vám po predložení všetkých dokladov poskytne riadne právne stanovisko a odporučí Vám ďalší postup.


Súvisiace články


Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom

Otázka: Vážený pán advokát, prosím Vás o radu. Bývalý priateľ, s ktorým sa nestýkam už viac ako rok, sa nedokáže zmieriť s rozchodom, pričom svojim hrubým správaním, ponižovaním, urážkami a vyhrážkami ma od seba odohnal.    Čítať viac

Aké možnosti má svedok?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím viete mi poradiť. Svedok bol vypovedať na polícii v trestnej veci a neskôr dostal doporučený list do vlastných rúk zo súdu (pravdepodobne o tom, aby prišiel svedčiť na súd), ktorý list mu uložili na pošte.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby