Podvod | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Podvod - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Podvod

11.10.2020 19:18 anonym
Dobrý večer prepáčte že vám píšem ale chcem sa spýtať, predala som rodinny dom dostala som len zálohu a zvyšok mal vyplatiť do určitého termínu kde ho Okresný súd zaviazal a on ma nevyplatil a dom predal ďalej čo môžem urobiť a aké mám práva ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

22.10.2020 14:32

 

Dobrý deň,

pokiaľ bolo súdom vydané právoplatné rozhodnutie o tom, že kupujúci Vám má doplatiť kúpnu cenu, teda dlžnú sumu, takéto rozhodnutie predstavuje exekučný titul, na základe ktorého môžete iniciovať podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára.  Ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku a elektronické podpisovanie, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora. Súčasne môžete podať orgánom činným v trestnom konaní oznámenie o tom, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu poškodzovania veriteľa, nakoľko dlžník aj napriek vedomosti o svojom dlhu dom predal, čím mohol zmariť uspokojenie Vašej pohľadávky.  


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj