Podvod pribpredaji bytu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Podvod pribpredaji bytu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Podvod pribpredaji bytu

24.02.2021 22:20 anonym

Chcem len právnu radu, pri podpise kúpno predajnej zmluvy došlo k podvodu, ktorý som si všimol až po podpise zmluvy u notára


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

01.03.2021 21:52

Dobrý deň,

v prípade, ak kúpna zmluva bola spísaná a uzavretá u notára, notár zodpovedá za správnosť vyhotovenej zmluvy. Pokiaľ zmluva odporuje zákonu alebo obchádza zákon, notár je povinný odmietnuť vyhotovenie zápisnice. Z uvedeného vyplýva, že ak vo Vašom prípade bola kúpna zmluva spísaná u notára do notárskej zápisnice, predpokladám, že predmetná zmluva je v úplnom znení platná a pri jej vyhotovení a podpísaní nedošlo k podvodu. 

Na druhej strane, ak kúpna zmluva nie je uzavretá u notára, podpis predávajúceho musí byť úradne overený. Z hľadiska preverenia totožnosti notár je povinný zistiť totožnosť zmluvných strán a notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy pre prípad podvodu. 

Ak sa má podvod, na ktorý poukazujete týkať samotného obsahu zmluvy, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na určenie, že vec patrí do vlastníctva pôvodného vlastníka z dôvodu neplatnosti zmluvy. Uvedenú neplatnosť však budete musieť konaní patrične preukázať.

Pokiaľ sa domnievate, že ste sa stali obeťou podvodu, môžete podať trestné oznámenie na polícii pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Polícii je pritom potrebné čo najrozsiahlejšie popísať celú situáciu a predložiť im všetky doklady, ktoré ako dôkazy na preukázanie, že ste sa stali obeťou podvodu máte.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby