Podanie podnetu na zlú Zápisnicu zo Zhromaždenia SBV | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Podanie podnetu na zlú Zápisnicu zo Zhromaždenia SBV - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Podanie podnetu na zlú Zápisnicu zo Zhromaždenia SBV

10.07.2021 21:22 anonym

Dobrý deň, sme Spoločenstvo vlastníkov bytov STRED I., LEVICE. 69 vlastníkov bytov. 21.6.2021 sme mali Zhromaždenie vlastníkov ktorého sa zúčastnilo len 25 vlastníkov bytov. V bodoch kde je potrebná nadpolovičná väčšina Všetkých vlastníkov sme teda nemohli rozhodovať a už vôbec hlasovať. Overovatelia zápisnice odišli ešte pred hlasovaním, ktoré bolo na konci Zhromaždenia. 28.6.2021 bola zverejnená Zápisnica, v ktorej bolo uvedené, že Zhromaždenie odsúhlasilo ( zaobalené), nie je tam uvedený počet prítomných na Zhromaždení, počet koľko sa zúčastnilo hlasovania - v bodoch, ktoré mohla odsúhlasiť nadpolovičnú väčšina Prítomných vlastníkov. Koľkí boli Za a Proti. Napísali sme teda ( štyria vlastníci) hneď 29.6.2021 Predsedovi a Dozornej rade Sťažnosť. Nech napíšu Zápisnicu v súlade s tým, ako v skutočnosti prebiehala, aj s počtami prítomných a počtami pri hlasovaní. A uvedením Za a Proti. Že v štyroch bodoch sa kvôli nízkej účasti nemohlo hlasovať vôbec. Do dnešného dňa nám nikto neodpovedal. Je vôbec možné toto považovať za Zápisnicu zo Zhromaždenia ? Zostáva nám teda jediná možnosť - V zmysle zákona 182/1993 Z.z. obrátiť sa na súd do 30 dní od zverejnenia zápisnice. Poprosíme o radu, ako to zrealizovať. Môžeme podať podnet rovno na súd, alebo prokurátorovi ? Alebo to musí ísť cez právnika? Oslovili sme viacerých, ale kvôli vyťaženosti, dovolenkám, alebo za to, že málokto sa zaoberá touto problematikou sme boli odmietnutí. Zákon sa v našom Spoločenstve vôbec nedodržuje a už to naozaj musíme riešiť. Ďakujeme veľmi pekne.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

14.07.2021 21:23

Dobrý deň, 
prehlasovanému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru poskytuje zákon č. 182/1993 Z. z.  špecifický právny prostriedok ochrany, ktorý je obsiahnutý v § 14a ods. 8 tohto zákona. V zmysle neho má prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby tento vo veci rozhodol, inak jeho právo zanikne. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom neodkladného opatrenia. 

Vo Vašom prípade môžete podať žalobu na súd (túto môžete podať sami vlastníci alebo prostredníctvom právneho zástupcu). Lehota na uplatnenie práva prehlasovaného vlastníka na súde podľa začína plynúť od oznámenia o výsledku hlasovania. Ako prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru sa môžete na súde domáhať vyslovenia neplatnosti uznesenia prijatého na schôdzi vlastníkov bytových a nebytových priestorov. Súd v tomto konaní preskúmava, či schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijala uznesenie platne, t.j. v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločenstva. Ak dospeje k záveru, že tomuto tak nie je, vysloví ich neplatnosť. Vysloviť neplatnosť uznesení prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže súd aj v prípade, ak bola schôdza zvolaná neplatne, ak bol nezákonný spôsob hlasovania, výsledok hlasovania, ako aj obsah samotného uznesenia. V prípade podania tejto žaloby na súd Vás upozorňujeme na správne označenie žalobcu a žalovaného, t. j. na aktívnu a pasívnu vecnú legitimáciu v spore. 

V prípade, ak by ste mali záujem o právne zastupovanie, prosím, kontaktujte nás na tel. č. +421 917 540 003.


Súvisiace články


Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom

Otázka: Vážený pán advokát, prosím Vás o radu. Bývalý priateľ, s ktorým sa nestýkam už viac ako rok, sa nedokáže zmieriť s rozchodom, pričom svojim hrubým správaním, ponižovaním, urážkami a vyhrážkami ma od seba odohnal.    Čítať viac

Aké možnosti má svedok?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, prosím viete mi poradiť. Svedok bol vypovedať na polícii v trestnej veci a neskôr dostal doporučený list do vlastných rúk zo súdu (pravdepodobne o tom, aby prišiel svedčiť na súd), ktorý list mu uložili na pošte.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj