Plot od suseda | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Plot od suseda - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Plot od suseda

15.10.2020 19:57 anonym
Dobrý deň,nemáme dobré vzťahy zo susedom.Chcela by som sa spýtať ,že keby sme si dali postaviť od suseda betónový barierovy plot cca.2,5 m vysoký čo mi môže urobiť sused?Bude to vymerane s geodetom a hranica plotu bude na našej strane.Ak by mu vadil aj tieň môže ma dať na súd ?Načo sa mám pripraviť ? ďakujem

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

28.10.2020 16:42

Dobrý deň,

v prípade, ak by ste si chceli dať postaviť betónový plot jednalo by sa o oplotenie podľa stavebného zákona. Oplotenie je v zákone špecifikované ako drobná stavba. To znamená, že predtým ako vôbec začnete daný plot stavať, je potrebné, aby ste tento zámer ohlásili stavebnému úradu. Pri ohlasovaní drobných stavieb od Vás nie je vyžadovaný súhlas suseda, a teda ak sa plot bude nachádzať na Vašom pozemku, tak sused v tomto prípade nezmôže nič. Stavebný úrad by mal posúdiť jednak technické parametre plotu, ale aj či daný plot nebude ovplyvňovať susedné stavby/pozemok – a teda by mal posudzovať či daný tieň vytvorený plotom nebude svojou polohou a orientáciou nad mieru primeranú pomerom tieniť na susedný pozemok, a tým zasahovať do vlastníckeho práva Vášho suseda, resp. ho rušiť v jeho nerušenom užívaní. Následne stavebný úrad, ak nezistí žiadne nedostatky, vydá písomné oznámenie, na základe ktorého Vám povolí začatie výstavby plota. Tieň ako taký sa považuje za imisiu z hľadiska Občianskeho práva. V prípade, ak už pri udelení písomného oznámenia/stavebného povolenia bude znalecky posudzovaný dopad tieňa na susedný pozemok, a zistí sa, že takýto tieň nijakým spôsobom neobmedzuje vlastnícke právo Vášho suseda, tak sa nebude môcť úspešne domáhať jeho odstránenia súdnou cestou. Je taktiež dôležité mať na pamäti, že v závislosti od obce v ktorej bývate, môže byť povolená rozdielna maximálna výška plota. Vo všeobecnosti platí, že ak chcete postaviť plot s výškou nad 2 metre musíte mať na postavenie takéhoto plota klasické stavebné povolenie a nielen písomné oznámenie od stavebného úradu. Preto Vám odporúčam prekonzultovať Váš stavebný plán na výstavbu plota s príslušným stavebným úradom, ktorý Vám podá bližšie informácie k výstavbe plota vo vzťahu k Vašej nehnuteľnosti.  

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj