Osvojenie | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Osvojenie - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Osvojenie

17.01.2020 20:45 Tina

Dobrý deň. Som maximálne sklamaná, rozhorčená, smutná a hľadám radu odborníka. Pred rokom a pol môj manžel požiadal o osvojenie môjho dnes už 14. ročného syna. Sme manželia dva roky a žijeme spolu päť rokov aj s mojím synom ktorý je zverený do mojej opatery.Vybudovali si nádherný vzťah vozí ho do školy, učí sa s ním, živí ho atď. Proste nahradil mu otca ktorého v podstate nikdy nemal. Synov biologický otec neplatí výživné od jeho dvoch rokov. Nejaví žiadny záujem o syna. Vyše troch rokov ho nevidel, nevolal ani nevie ako syn vyzerá po tých rokoch. Pred rokom sme mali prvé pojednávanie kde sa biolog. otec nedostavil. Sudkyňu nič nezujímalo, len že ho musí vypočuť. Tak ho predvolala ešte raz individuálne v Košiciach. My žijeme v Prešove. Dnes sme mali druhé pojednávanie. Biolog. otec sa vyjadril,(pani sudkyňa si to prečítala, len zo správy) že s osvojením nesúhlasí. Výživné neplatí, lebo nemá financie a nechodí za synom, lebo vraj mu matka povedala, že nemá záujem. To proste stačilo na to, aby nám sudkyňa osvojenie zamietla. Manžel jej vysvetľoval, že proste aj on aj syn bol prítomný túžia po tom aby sme boli ozaj rodina. Aby syn mohol aj v škole povedať, že to je môj ocko. Aby manžel ho mohol zastupovať a pod. Syn sa vyjadril, že už biolog. otca nechce v živote vydieť. Proste nechápeme. Má vôbec biolog. otec ktorý sa 12 rokov nestará, neplatí výživné nejaké práva??? Inak je osem krát súdne trestaný, možno už aj viac. Mne aj synovi sa po našom rozchode dosť naubližoval ale sudkyňu nič neobmäkčilo. Kde je spravodlivosť??? Ďakujem pekne za odpoveď


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

19.01.2020 16:50

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 Zákona o rodine, platí, že ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Na tento súhlas biologického otca súd spravidla prihliada, avšak mal by zvážiť aj najlepší záujem maloletého dieťaťa.Tiež podla § 102 ods. (1)zákona o rodine, na osvojenie tiež nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak: a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom. V konaní je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že biologický otec sa o dieťa dlhodobo nezaujíma a ani v nevyhnutnej miere si neplní vyživovaciu povinnosť. Pokiaľ si rodič voči maloletému dieťaťu vyživovaciu povinnosť neplní, dopúšťa sa trestného činu podľa ustanovenia § 207 ods. 3: Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Pokiaľ Ste na biologického otca v tejto veci nepodali trestné oznámenie a žiadnym spôsobom to neriešite, ako advokát Vám odporúčam upozorniť biologického otca dieťaťa na skutočnosť, že osvojením dieťaťa bude zbavený vyživovacej povinnosti a do budúcnosti tak predíde problémom, nakoľko si vyživovaciu povinnosť dlhodobo neplní a za toto konanie mu hrozí aj trest odňatia slobody.


Súvisiace články


Osvojenie dieťaťa

Otázka: Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj