Osobná starostlivosť o syna | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Osobná starostlivosť o syna - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Osobná starostlivosť o syna

07.03.2016 20:18 Juraj

Dobrý deň,môj manžel podal návrh na rozvod manželstva a chce do osobnej starostlivosti nášho 15 ročného syna.Syn chce samozrejme ostať so mnou,nechce žiť s otcom a jeho priateľkou.Len je tu problém, že ja chodím pracovať do zahraničia,napr.dva mesiace som doma a dva v práci.Syn je vtedy u star.rodičov.Sociálna pracovníčka mi povedala,že syna nedostanem v žiadnom prípade do osobnej starostlivosti kvôli mojej práci.A ani striedavá starostlivosť vraj neprichádza do úvahy v takýchto intervaloch,no ja som nikde nenašla,že by bola zákonom stanovená dĺžka str.starostlivosti.Je to manželova známa,tak neviem posúdiť,či je voči mne zaujatá, alebo to,čo tvrdí je pravda.Manžel sa aj tak o syna nestará,chce ho len kvôli výživnému.Syna by som chcela do osobnej starostlivosti ja a to chce aj náš syn.Naozaj nemám šancu ,ako to je?Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

15.03.2016 14:12

Dobrý deň, čo sa týka Vašej problematiky sociálna pracovníčka Vám povedala správne, že vzdialenosť bydliska rodičov je často prekážkou rozhodnutiu o nariadení striedavej starostlivosti, a to najmä z dôvodu prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, pretože nie je možné, aby dieťa navštevovalo každý mesiac inú školu. Ďalšie problémy by nastali ak by jeden z rodičov žil mimo územia Slovenska niekde v zahraničí. Súdy pri nariaďovaní striedavej starostlivosti ďalej skúmajú aj prístup rodiča k dieťaťu. Pokiaľ sa rodičia nedohodnú, bude potrebné v konaní navrhnúť dokazovanie znalcom (psychológom), ktorý je schopný sa kvalifikovane vyjadriť k otázke, či je vhodné, aby dieťa bolo zverené do striedavej starostlivosti. Súd pri riešení otázky, komu bude dieťa zverené do výchovy, starostlivo skúma, u ktorého rodiča sú lepšie predpoklady pre riadnu výchovu dieťaťa. Nestačí teda len zistenie výhodnosti prostredia z hľadiska hmotného zaopatrenia maloletého. Treba predovšetkým starostlivo skúmať aj kvalitu prostredia z morálneho hľadiska, či je rodič schopný zo svojho dieťaťa vychovať riadneho človeka. V zmysle tohto postupu dieťa obvykle zverí tomu z rodičov, u ktorého sú lepšie predpoklady pre jeho riadnu výchovu. Pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov súd dbá o to, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Súd pri rozhodovaní teda vždy prihliadne na najlepší záujem dieťaťa. Rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa je možné nahradiť dohodou rodičov, ktorá podlieha schváleniu súdu.


Súvisiace články


Návrat s dieťaťom na Slovensko

Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa poradiť. Žijem v Španielsku, mám 6 ročného syna zo Španielom. Teraz sme sa rozišli a ja musím odcestovať späť na Slovensko. Nemám tu prácu a samozrejme žiadny príjem.    Čítať viac

Riadna príprava dieťaťa na styk s otcom

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa opýtať na pojem riadne pripraviť dieťa na styk s otcom, či som povinná dávať deťom náhradne oblečenie k otcovi. Odpoveď: Pojem riadne pripraviť dieťa na styk s otcom znamená dieťa umyť, obliecť, obuť a prichystať ho na odovzdanie otcovi, pričom prichystanie neznamená len vyššie vymenované náležitosti, ale aj psychické prichystanie dieťaťa na jeho odovzdanie otcovi.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj